Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingNationale Wetenschapsagenda

Dynamiek tussen samenleving en omgeving

Wat was de dynamiek tussen samenleving en omgeving in het verleden?

Dit is een centrale zorg van de archeologie, waarbij met een interdisciplinaire blik (waaronder ecologie, geografie, antropologie en cognitieve wetenschap) studie wordt gedaan naar menselijke aanpassing aan omgevingen in verschillende delen van de wereld. Veranderingen die de mens doorvoerde in landschappen, patronen in bewoning van gebieden en hoe in de ideeënwereld de mens met de natuur verbonden was, spelen daarbij een grote rol. Bij deze vraag horen thema’s als de ontwikkeling en verspreiding van vroege mensachtigen en de wereldwijde overgang van samenlevingen van jager-verzamelaars naar landbouwende samenlevingen. Door te kijken naar lange termijn ontwikkelingen, krijgen we meer inzicht in hedendaagse vragen rond duurzaamheid. Wat is de invloed van de mens op de natuurlijk omgeving en vice versa, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan bodemdegradatie en het destabiliseren van samenlevingen.

Meer lezen over wat archeologen op dit gebied doen? Lees “Passie voor het poolgebied”.

Laatst gewijzigd:26 mei 2015 13:54