Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingNationale Wetenschapsagenda

Beter communiceren in het Engels

Door: Dr. C.S. (Charlotte) Gooskens, Taalwetenschap
Door: Dr. C.S. (Charlotte) Gooskens, Taalwetenschap

Hoe kunnen Europeanen beter communiceren in het Engels?

In Europa worden heel veel talen gesproken. Om taalbarrières te overwinnen maken we daarom vaak gebruik van het Engels als Lingua Franca (ELF). EU-rapporten laten zien dat het slecht gesteld is met de receptieve en/of productieve Engelse taalvaardigheden van veel Europeanen. Verrassend genoeg is er echter weinig bekend over hoe goed Europeanen in staat zijn te communiceren met behulp van ELF. Succesvolle communicatie is namelijk iets anders dan het goed kunnen spreken of verstaan van native Engels. In een communicatieve situatie passen beide gesprekspartners zich aan. Maar waarom is de communicatie in de ene situatie succesvoller dan in de andere? Veel verschillende factoren kunnen daarbij een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de taalachtergrond van de gesprekspartners, de houding tegenover het Engels en de mate van ervaring die iemand heeft met het communiceren met mensen die het Engels niet als moedertaal spreken. Hoe zit dat precies en welke factoren zijn doorslaggevend voor een succesvolle ELF-communicatie? Met een antwoord op deze vraag kunnen we gerichter werken aan het verbeteren van de onderlinge communicatie in Europa.

Laatst gewijzigd:26 mei 2015 13:32