Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingNationale Wetenschapsagenda

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda is op initiatief van de Nederlandse regering in 2015 van start gegaan. Tot 1 mei kon iedereen vanuit de wetenschap en de samenleving een vraag insturen die de moeite van het onderzoeken waard zou zijn. Op basis van die vragen wordt bepaald wat de komende jaren in ieder geval op de onderzoeksagenda zou moeten staan. De vragen kunnen van belang zijn voor de wetenschap zelf, voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of voor het benutten van economische kansen. “Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is dat wetenschappers, het bedrijfsleven en de maatschappij zich samen gericht inzetten om relevante en uitdagende wetenschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat is goed voor de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap en voor onze welvaart en welzijn.”

Ook wetenschappers uit onze faculteit zijn actief betrokken bij de Nationale Wetenschapsagenda. Dit is een selectie van de wetenschappelijk en maatschappelijk relevante vragen die ze hebben voorgelegd.

Laatst gewijzigd:08 mei 2015 10:26