Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingMogelijkheden

Creatieve samenwerking met de samenleving

Honours College Leadership LAB

De Faculteit der Letteren biedt Honours College studenten ieder voorjaar een Leadership LAB aan (voor het derde jaar tussen feb-april 2019). In het Leadership LAB werken minimaal 4 tot maximaal 18 masterstudentenop creatieve wijze in multidsciplinaire teams van 4 tot 6 personen aan een actuele case. De studenten in projectvorm 6 weken lang samen aan de oplossing van een reëel probleem. Zij worden daarin gevoed, begeleid en ondersteund door experts uit het veld en door universitaire docenten. Het LAB staat nadrukkelijk open voor studenten van alle opleidingen en alle nationaliteiten.

Studenten Marco (Italië), Lise (Nederland) en Miguel (Mexico) helpen DUO-manager Robert "out of the box"! (foto Hylke Knot)
Studenten Marco (Italië), Lise (Nederland) en Miguel (Mexico) helpen DUO-manager Robert "out of the box"! (foto Hylke Knot)

Hoe gaat het in zijn werk?

Het doel van het LAB is om een creatief en goed onderbouwd advies voor een externe opdrachtgever te ontwikkelen, dat past in zijn/haar praktijk. Elk team werkt aan een eigen case. Het advies of het prototype dat het team voorbereidt komt tot stand op basis van analyse en projectmatig werk, is wetenschappelijk onderbouwd en wordt vergezeld door een financiële onderbouwing.

De teams worden gevormd tijdens een eerste sessie. De deelnemers stellen die dag op grond van hun kennis en talenten groepen samen en kiezen per groep een case van een van de opdrachtgevers. Centraal bij alle cases staat cultureel leiderschap. Studenten leren vaardigheden om richtinggevende besluiten te nemen in een maatschappelijke context en daarop mensen en middelen te organiseren.

Het Lab eindigt met een presentatie van het advies of prototype aan de opdrachtgever en een persoonlijke reflectie. Maar het kan ook de start zijn van een nieuw individueel project, bijvoorbeeld een Masterwork.

Case 2019 “Nieuwe kansen in de culturele sector

Alle cases zijn geschikt voor een multidisciplinaire aanpak (dus inhoudelijk breed), maar ze zullen studenten ook laten zien hoe het regionale culturele werkveld eruit ziet, en laten ervaren hoe de benadering daarvan vanuit ‘Letteren’-perspectief in zijn werk gaat.

Museum Dr8888 en haar sociale rol

Kunsteducatie kan aantrekkelijk zijn om te sponsoren
Kunsteducatie kan aantrekkelijk zijn om te sponsoren

Filantropie en mecenaat zijn belangrijke nieuwe potentiële bronnen van inkomsten in de culturele sector. De vorige regering van Nederland heeft geprobeerde deze praktijk te promoten door giften vanuit de privésector programmatisch te ondersteunen. Een evaluatie van dit beleid toont dat het aantal giften door bedrijven in de profitsector inderdaad is verhoogd na de crisis, maar dat niet helder is of bewustwording van de mogelijkheden tot schenken ook zijn gegroeid. Het onderwerp is mede van belang door de postitie van Leeuwarden als Europese Culturele Hoofdstad van 2018. Culturele instellingen willen de globale en lokale aandacht die dit jaar genereerde ook voor de toekomst kapitaliseren en nieuwe, innovatieve en duurzame constructies voor financiering creëren. De vraag van het Museum Dr8888 is een dergelijke strategie voor het museum te ontwikkelen.

Het Leadership LAB staat open voor studenten die:

  • nieuwsgierig zijn naar maatschappelijke vraagstukken en de rol die ze daarin kunnen spelen;
  • het vermogen willen ontwikkelen om creatief en ‘out-of-the-box’ te denken;
  • goed kunnen samenwerken (of dit willen leren) en verantwoordelijkheid willen dragen;
  • pro-actief en initiatiefrijk zijn;
  • net als de docenten overtuigd zijn dat reflectie ons allemaal in staat stelt onze kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen!  

Docenten:

Organisaties die een volgende keer willen samenwerken, kunnen contact opnemen met:

Laatst gewijzigd:29 november 2018 10:20
printView this page in: English