Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingMogelijkheden

Creatieve samenwerking met de samenleving

Honours College Leadership LAB

De Faculteit der Letteren biedt Honours College studenten ieder voorjaar een Leadership LAB aan (voor het tweede jaar tussen feb-april 2018). In het Leadership LAB werken minimaal 4 tot maximaal 18 masterstudentenop creatieve wijze in multidsciplinaire teams van 4 tot 6 personen aan een actuele case. De studenten in projectvorm 6 weken lang samen aan de oplossing van een reëel probleem. Zij worden daarin gevoed, begeleid en ondersteund door experts uit het veld en door universitaire docenten. Het LAB staat nadrukkelijk open voor studenten van alle opleidingen en alle nationaliteiten.

Studenten Marco (Italië), Lise (Nederland) en Miguel (Mexico) helpen DUO-manager Robert "out of the box"! (foto Hylke Knot)
Studenten Marco (Italië), Lise (Nederland) en Miguel (Mexico) helpen DUO-manager Robert "out of the box"! (foto Hylke Knot)

Hoe gaat het in zijn werk?

Het doel van het LAB is om een creatief en goed onderbouwd advies voor een externe opdrachtgever te ontwikkelen, dat past in zijn/haar praktijk. Elk team werkt aan een eigen case. Het advies of het prototype dat het team voorbereidt komt tot stand op basis van analyse en projectmatig werk, is wetenschappelijk onderbouwd en wordt vergezeld door een financiële onderbouwing.

De teams worden gevormd tijdens een eerste sessie. De deelnemers stellen die dag op grond van hun kennis en talenten groepen samen en kiezen per groep een case van een van de opdrachtgevers. Centraal bij alle cases staat cultureel leiderschap. Studenten leren vaardigheden om richtinggevende besluiten te nemen in een maatschappelijke context en daarop mensen en middelen te organiseren.

Het Lab eindigt met een presentatie van het advies of prototype aan de opdrachtgever en een persoonlijke reflectie. Maar het kan ook de start zijn van een nieuw individueel project, bijvoorbeeld een Masterwork.

Cases 2018 “Steden in een veranderende wereld

Alle cases zijn geschikt voor een multidisciplinaire aanpak (dus inhoudelijk breed), maar ze zullen studenten ook laten zien hoe het regionale culturele werkveld eruit ziet, en laten ervaren hoe de benadering daarvan vanuit ‘Letteren’-perspectief in zijn werk gaat.

Museum Dr8888 en zijn maatschappelijke rol

Museum Dr8888 ontdekt zijn maatschappelijke rol
Museum Dr8888 ontdekt zijn maatschappelijke rol

Filantropie en maecenaat zijn belangrijke nieuwe potentiële bronnen van inkomsten in de culturele sector. Het vorige kabinet heeft in het programma Cultureel ondernemerschap gepoogd de 'geefbereidheid’ in de private sector te verhogen. Uit een evaluatie van dat beleid blijkt dat bedrijven inderdaad (sinds het einde van de crisis) meer geven aan cultuur, al is het onduidelijk of bedrijven gemiddeld beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden om te geven. In het kader van Leeuwarden als Culturele hoofdstad van Europa in 2018 is dit onderwerp van groot belang. Culturele instellingen willen inspelen op de globale/lokale aandacht die dit evenement genereert en die aandacht verduurzamen in innovatieve (financiële) ondersteuningsconstructies.

Het Museum Dr8888 ziet graag dat de LLB-groep een strategie ontwikkeld om filantropie in te gaan zetten.

De Oosterpoort/Stadsschouwburg: Op weg naar een inclusief publiek

De Oosterpoort wil een cultuurcentrum voor iedere Groninger zijn
De Oosterpoort wil een cultuurcentrum voor iedere Groninger zijn

De Oosterpoort en de Stadsschouwburg zijn de grootste podia in Groningen met een gevarieerd aanbod van muziek- en theatervoorstellingen. Terwijl Groningen een jonge stad is (ca. 25 % van de bevolking is jonger dan 25 jaar en vooral student), zien we dit niet terug in de samenstelling van het publiek in de Oosterpoort/Stadsschouwburg. Daarnaast telt de stad ook steeds meer internationale inwoners, waaronder internationale studenten en anderen die zich hier tijdelijk of permanent vestigen. Ook deze Groningers moeten kunnen deelnemen aan het culturele stadsleven.  

De Oosterpoort/Stadsschouwburg ziet graag dat de LLB-groep een strategie ontwikkeld om deze specifieke doelgroepen aan te spreken.

Het Leadership LAB staat open voor studenten die:

  • nieuwsgierig zijn naar maatschappelijke vraagstukken en de rol die ze daarin kunnen spelen;
  • het vermogen willen ontwikkelen om creatief en ‘out-of-the-box’ te denken;
  • goed kunnen samenwerken (of dit willen leren) en verantwoordelijkheid willen dragen;
  • pro-actief en initiatiefrijk zijn;
  • net als de docenten overtuigd zijn dat reflectie ons allemaal in staat stelt onze kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen!  

Docenten:

Organisaties die een volgende keer willen samenwerken, kunnen contact opnemen met:

Laatst gewijzigd:16 november 2017 16:03
printOok beschikbaar in het: English