Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingInteressegebieden

Regio's in de wereld

een regio onder de loep
een regio onder de loep

Binnen een samenleving en tussen buurlanden zijn veel verschillen aan te wijzen. Toch zijn er ook altijd zaken die een regio binden; een gezamenlijk verleden, culturele overeenkomsten, een heersend politiek klimaat, economische afhankelijkheid. Binnen de faculteit der Letteren worden een aantal regio's in de wereld in meer detail bestudeerd. Gedetailleerde kennis en een brede blik op die overeenkomsten in geschiedenis en cultuur, kunnen licht werpen op de huidige situatie in de wereld . Nuttig voor wederzijds begrip en internationale samenwerking.

Suwatin Miharti
Suwatin Miharti

Voorbeelden uit de facultaire praktijk

"Mijn onderzoek leidt tot aanbevelingen waar beleidsmakers en managers in de Indonesische gezondheidszorg goed gebruik van kunnen maken"

Suwatin Miharti is een Indonesische promovenda, die dankzij het SInGA programma onderzoek doet bij onze faculteit. Dit samenwerkingsprogramma biedt goed bestuur in Indonesië een kans door jonge talenten toegang te geven tot hoogwaardige training en onderzoek. Suwatin Miharti's promotieproject richt zich op de rol van locale gezondheidscentra bij het verbeteren van de gezondheidszorg in Indonesië. Lees hier meer: Goed besturen in Indonesië

Archeoloog Peter Jordan
Archeoloog Peter Jordan

"Kennisbenutting is nu een centraal deel in onderzoeksaanvragen en ik vind dat uitdagend."

Peter Jordan is archeoloog en directeur van het Arctisch Centrum, een multidisciplinair instituut dat zich bezighoudt met onderzoek in het kwetsbare Noordpoolgebied. Naast onderzoek spant het Arctisch Centrum zich ook in voor kennisbenutting. Bijvoorbeeld door journalisten mee te nemen op poolexpeditie en input te leveren voor de Arctic Council. Lees hier meer: Passie voor het poolgebied

Expertisecentra

Op het terrein van verschillende regio's in de wereld zijn de volgende expertisecentra actief:

Nationale wetenschapsagenda

Het onderzoek in de Faculteit der Letteren op het gebied van regio's in de wereld is ook van belang voor de Nederlandse samenleving. De Nationale Wetenschapsagenda heeft de terreinen samengevat in routes. Voor Regio's in de wereld zijn vooral de volgende routes van belang:

  • Tussen conflict en coöperatie
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Smart liveable cities

Laatst gewijzigd:14 maart 2019 16:50
printView this page in: English