Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingInteressegebieden

Communicatie en digitale data

Journalistiekstudenten in de Newsroom
Journalistiekstudenten in de Newsroom

Communiceren doen we in taal, in onze eigen taal en in andere talen. Deze talen en taalstructuren worden aan de faculteit der Letteren bestudeerd, zodat we beter begrijpen hoe ze in elkaar zitten en hoe ze veranderen. Maar onderzoekers gebruiken die kennis ook om te kijken naar hoe we talen leren en wat daarbij het beste werkt. Of hoe we taal en beeld gebruiken in de communicatie en waarom dat soms misgaat. Dat is handig om te weten bijvoorbeeld voor artsen in opleiding. En natuurlijk gaat het in dit digitale tijdperk ook over grote hoeveelheden tekst en de rol van computers. Wat leveren deze nieuwe onderzoeksbronnen ons op? Kunnen we daarmee bijvoorbeeld de communicatie tussen mens en automatische systemen verbeteren?

Voorbeelden uit de facultaire praktijk

"We hopen menselijke vertalers beter te begrijpen en zo ook computervertalingen te verbeteren"

Vertalen is een lastige klus, dat weet hoogleraar Computationele Semantiek Johan Bos inmiddels goed. Er komt veel meer bij kijken dan woord voor woord letterlijk omzetten en rekening houden met verschillende woordvolgordes van talen. Maar wat maakt iets precies een goede vertaling en hoe leer je een computer met deze subtiele verschillen om te gaan? Lees hier meer over Bos' onderzoek: Vertalen is van grote betekenis

Tom Koole
Tom Koole

"Een nieuw kennisplatform met een stevige basis"

Communicatiewetenschappers werken al enige jaren samen met het universitaire ziekenhuis (UMCG) en andere partners in de gezondheidszorg. In 2015 ontstond uit deze ervaringen het kennisplatform Gezondheidscommunicatie, dat meer structurele mogelijkheden biedt voor samenwerking. Lees hier meer: Gezondheidscommunicatie

Tamara Witschge
Tamara Witschge

"Ik zie journalisten niet als onderzoeksobjecten, maar als partners."

Ondernemerschap is in opkomst in de journalistiek. Universitair hoofddocent Journalistiek en Rosalind Franklin Fellow Tamara Witschge kreeg in 2015 een VIDI-subsidie om onderzoek op te zetten naar de gevolgen van journalistiek ondernemerschap. En dat onderzoek heeft een bijzondere vorm. Lees hier meer: Journalistiek ondernemerschap in actie

Roelien Bastiaanse
Roelien Bastiaanse

"Het zou heel gek zijn als je onderzoek doet naar afasie en je ver wil houden van de praktijk."

Hoogleraar Neurolinguïstiek Roelien Bastiaanse vindt het haar taak als onderzoeker om wat ze aan kennis vergaart ook beschikbaar te maken om afasie-patiënten beter te kunnen testen en behandelen. Dat gaat tegenwoordig steeds vaker met apps. Lees hier meer: Apps voor de klinische praktijk

Expertisecentra

Op het gebied van communicatie en digitale data zijn de volgende centra actief:

Nationale wetenschapsagenda

Het onderzoek in de Faculteit der Letteren op het gebied van Communicatie en digitale data is van belang voor de Nederlandse samenleving. De Nationale Wetenschapsagenda heeft de terreinen samengevat in routes.  Voor communicatie en digitale data zijn vooral de volgende routes van belang:

  • Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van Big Data
  • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
  • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
  • NeuroLabNL
  • Smart Industry
Laatst gewijzigd:14 maart 2019 15:15
printView this page in: English