Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenOnderwijsinstituut

Visitatie en Accreditatie

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) verleent met een accreditatie een keurmerk dat aangeeft dat aan de gestelde eisen is voldaan. In verband hiermee worden alle opleidingen in Nederland en Vlaanderen eens in de zes jaar door de NVAO beoordeeld. In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te geven en in Nederland is het bovendien een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten.

Naar aanleiding van de visitaties stelt de NVAO rapporten op per gevisiteerd cluster.

De NVAO heeft de accreditatieaanvragen van alle Letteren-opleidingen positief beoordeeld.  Hier kunt u de rapporten en accreditatiebesluiten van de NVAO inzien.

Laatst gewijzigd:17 januari 2017 16:24
printView this page in: English