Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficeStaffGastdocenten/-onderzoekers

Gastdocenten/-onderzoekers

Het uitnodigen van buitenlandse gastonderzoekers en gastdocenten kan voor kortdurend verblijf bekostigd worden uit het Marco Polo-fonds en Erasmus+ docentenmobiliteit (Erasmus). Het Marco Polo-fonds en Erasmus+ docentmobiliteit bieden een gedeeltelijke bijdrage in de kosten van reis en verblijf. De bijdrage uit het Marco Polo-fonds loopt via de RUG/faculteit, de bijdrage voor Erasmus+ docentenmobiliteit wordt toegekend en uitgekeerd door de thuisuniversiteit.

Bij kortdurend verblijf is het veelal niet noodzakelijk om een facultaire werkplek, gastaccount e.d. te regelen.

Bij langduriger verblijf (min. 1 mnd), waarbij gasten een tijd aan de faculteit verblijven voor onderzoek (bijvoorbeeld i.v.m. een sabbatical of uitwisseling tijdens het PhD-traject) wordt een werkplek en gastaccount aangevraagd.

Laatst gewijzigd:03 april 2018 11:55
printOok beschikbaar in het: English