Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficeStaffBuitenlandverblijf

Overig

Er zijn overige mogelijkheden voor buitenlandverblijf gericht op doceren en/of onderzoek die zich niet onder één noemer laten vangen. Er wordt hier kort geschetst waar deze mogelijkheden te vinden zijn en eventueel waar aan te vragen. Voor alle genoemde mogelijkheden geldt dat interne afstemming en toestemming van de leidinggevende onontbeerlijk zijn. Onderwijsverplichtingen in Groningen gaan altijd voor.

Particuliere fondsen

Er bestaan mogelijkheden voor een tijdelijk buitenlandverblijf via particuliere fondsen, zoals Fulbright (VS). Ook kan er via algemene, landelijke en internationale databases gezocht worden naar beursmogelijkheden voor uw specifieke situatie. Een voorbeeld daarvan is www.beursopener.nl Deze lijkt in eerste instantie gericht op studenten, maar geeft ook overzicht van beurzen met doel doceren/onderzoek.

In de genoemde beursopener staat bij de sectoren "talen en filologie, kunst en geesteswetenschappen" en bij "gedrag en maatschappij: sociale wetenschappen" beurzen genoemd die mogelijk aansluiten bij de vakgebieden van de faculteit der Letteren.

Nederlandse instituten in het buitenland

Op verscheidene plekken in de wereld zijn Nederlandse Instituten gevestigd. Deze instituten zijn opgericht door Nederlandse universiteiten om onderzoek en samenwerking in de betreffende regio te vergemakkelijken.  

De meeste instituten hebben een verblijfsmogelijkheid in hun studie/onderzoeksprogramma's waaraan Nederlandse docenten/onderzoekers via gereduceerd tarief of na beurstoekenning kunnen deelnemen. Er zijn 8 Nederlandse instituten in het buitenland gevestigd. Deze Nederlandse instituten zijn gevestigd in: Ankara , Athene , Caïro , Florence , Istanbul , Rabat , Rome en Sint Petersburg .

Facultaire subsidieadviseur

Verdere informatie over (buitenlandse) onderzoeksfinanciering is te vinden via de pagina van de facultaire subsidieadviseur , met wie ook persoonlijk een afspraak gemaakt kan worden om de mogelijkheden door te spreken.

RUG-brede samenwerkingsnetwerken (Coimbra, U4 e.d)

Tot slot bestaan er ook RUG-brede samenwerkingsverbanden en netwerken die soms mogelijkheden ter beschikking hebben voor inkomende of uitgaande mobiliteit. De afdeling Internationale Samenwerking coördineert deze RUG-brede initiatieven tot samenwerking en/of financieringsmogelijkheden. Contactpersoon voor deze samenwerkingsverbanden en netwerken is mw Jodien Houwers.

Laatst gewijzigd:11 december 2018 17:38
printView this page in: English