Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficeStaffBuitenlandverblijfOBP-er

Erasmus-OMS

Erasmus-OMS is een toelage dat bedoeld is voor "Organisatie Mobiliteit Studenten".
Deze toelage voor de organisatie van mobiliteit is bedoeld als vergoeding voor de extra uitgaven voor de organisatie van de mobiliteit. Het kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten die met inkomende en uitgaande studenten en staf te doen hebben, zoals bijvoorbeeld taalcursussen, de voorlichtingsdagen gericht op studeren in het buitenland, het maken van voorlichtingsmateriaal en het bezoeken van (potentiële) partnerinstellingen.

Het kan niet gebruikt worden voor financiering van zaken die al door Europese gelden worden gefinancierd of gesubsidieerd, zoals bijvoorbeeld IP's (Intensive Programmes).

Op dit moment gebruikt de faculteit dit budget voor de financiering van voorlichtingsmateriaal gericht op Study Abroad, voorlichtingsactiviteiten/welcoming van inkomende en uitgaande studenten, maar ook de reizen naar (mogelijke) partnerinstellingen binnen de EU.

Aanvraag voor gebruikmaking van dit budget kan door een mailtje met motivatie en begrotingsvoorstel te sturen naar de beleidsmedewerker internationalisering, Mia Vrijens.

Het beschikbare bedrag dat de faculteit krijgt toegekend, is gebaseerd op de hoeveelheid uitgaande studenten en stafleden in het voorafgaande studiejaar.

Reisaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Toekenningscriteria zijn doel reis en relevantie voor opleiding (versterken/onderhouden uitwisselingscontacten of nieuwe uitwisselingscontracten bewerkstelligen).
Laatst gewijzigd:23 juni 2016 12:08
printOok beschikbaar in het: English