Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficePlacements via Mobility Office Faculty of ArtsStappenplan BA Stage

Stap 5: Afronding van de bachelorstage

LET OP: De bachelorstage houdt op te bestaan per 1 september 2018. In de Career Minor bestaat vanaf 2018-19 de mogelijkheid een stage op te nemen als invulling van de individuele opdracht in blok 2 (tussen 12 november 2018 en 26 januari 2019).

1) Evaluatie door de stagegever. Vraag je stagegever al bij het begin van je stage of hij of zij na afloop een beoordelingsverslag over jou en je stage wil schrijven. Is dit niet mogelijk, vraag dan je stagebegeleider op de werkplek het stage-evaluatieformulier voor stagegevers in te vullen. Lever dit (of een kopie) met je stageverslag in bij je docent.

2) Stageverslag en eindevaluatie. Je docent beoordeelt je stage op basis van het door jou te schrijven stageverslag (richtlijnen vind je in de studiehandleiding). Daarin weegt de tussenevaluatie en het ingevulde stage-evaluatieformulier van de externe begeleider mee. Bespreek je verslag op de stageplaats en lever het uiterlijk 2 weken na afronding van je stage bij de docent in. De docent gebruikt het beoordelingsformulier voor de bachelorstage en zal zijn oordeel kenbaar maken in een eindgesprek. Na becijfering (vakcode LBA000B10) levert de stage je 10 ECTS op in je vrije ruimte. Upload je stageverslag binnen 3 weken na afloop van je stage in de stagerepository van het Mobility Office.

3) Evaluatieformulier voor studenten. Je evalueert je stage met behulp van een online evaluatieformulier, waarvoor je de link per e-mail van het Mobility Office ontvangt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobility Office Faculteit der Letteren, Balie dagelijks open van 13.00-16.00 uur.
stages.let@rug.nl - tel. 050-3632623 - Harmoniegebouw, Balie BSZ/Mobililty Office - rug.nl/let/mobilityoffice

Career Services Faculteit der Letteren, Spreekuur op afspraak maandag 12.30-14.00 uur, dinsdag 14.30-16.00 uur en vrijdag 10.00-11.30 uur. e.e.haag@rug.nl - tel. 050-3635844/4842 - Harmoniegebouw, kamer 1315.108 - rug.nl/let/careerservices

Laatst gewijzigd:14 juni 2018 15:19
printOok beschikbaar in het: English