Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficePlacements via Mobility Office Faculty of Arts

Stages via het Mobility Office Letteren

Kerstvakantie

Het Mobility Office, afdeling stage-beursaanvragen, is gesloten tussen 22 december 2017 en 8 januari 2018. Voor stage-beursaanvragen geldt een deadline van 3 weken vòòr aanvang van de stage voor het aanleveren van het aanmeldingsformulier, de transcript of records en het stagecontract (of mail van opleiding met goedkeuring van stage).  Om een snelle afhandeling, ook tijdens de Kerstperiode, mogelijk te maken vragen we je deze formulieren, indien mogelijk, ruim vòòr deze deadline aan te leveren. Bij voorbaat dank, en een fijne Kerstvakantie!

Jouw stage via het Mobility Office

Alle bachelorstudenten Letteren kunnen voor 10 ECTS vrije ruimte in het 3e jaar een bachelorstage in hun studieprogramma opnemen. Informatie over de bachelorstage vind je via het tabblad Career in de Student Portal via de link 'Bachelors' Placement' (onderaan links op het tabblad). Wil je weten welke stappen je moet zetten om een bachelorstage Letteren te lopen, kijk dan in het stappenplan BA Stage.

Alle (research) masterstudenten Letteren kunnen voor 10 tot 30 ECTS een masterstage in hun studieprogramma opnemen. Informatie over de masterstage vind je via het tabblad Career in de Student Portal via de link 'Masters' Placement' (onderaan links op het tabblad). Wil je weten welke stappen je moet zetten om een masterstage Letteren te lopen, kijk dan in het stappenplan MA Stage.

Het Mobility Office Letteren registreert en evalueert alle stages binnen de Faculteit der Letteren, en geeft stagebeurzen en reisverzekeringen uit. Studenten kunnen er elke werkdag bij de balie terecht van 13 tot 16 uur. De balie bevindt zich op de eerste etage in het Harmoniegebouw, naast de balie van Bureau Studentzaken.

Voor uitgebreidere vragen kunnen studenten bij het Mobility Office een afspraak maken met de coördinator LET Career Services (aan de balie of via careerarts.youcanbook.me). LET Career Services geeft voorlichting over de arbeidsmarkt voor Letterenstudenten, begeleidt studenten bij het vinden van stageplaatsen, en adviseert opleidingen over ontwikkelingen in het werkveld.

Het Mobility Office richt zich met haar activiteiten op alle Letterenstudenten en op de studenten in de vier masters Theologie en Religiewetenschappen (Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts / Religion, Conflict and Globalisation / Religion and the Public Domain / Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism).

Alle regelingen rondom stages, alle vacatures en loopbaan-evenementen zijn te vinden via het tabblad Career in Nestor. In Career ConNext is op onderwerp en plaats naar stages te zoeken. In GoinGlobal is informatie te vinden over stages en werken in het buitenland.

Laatst gewijzigd:11 december 2017 16:22
printOok beschikbaar in het: English