Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Workshops, lezingen en trainingen


19 november 2002: dr. Margo Brouns (PPSW): "Modern times at the Academy: Over Beschermheren, Het Grote Geld en andere effectieve strategieën ".

11 juni 2002: Yin en yang op het werk: over emotionele intelligentie en communicatie. Lezing door prof.dr.ir. Iteke Weeda, dinsdag 11 juni, 15.15-17.00 uur, zaal H 15.049. (klik op de titel voor een nadere omschrijving)

24 oktober 2001: Workshop "Succesfactoren voor wetenschappelijke loopbanen" met drs. Dicky IJbema
aankondiging in LetterenNieuws september 2001

15 maart 2001: prof.dr. Wim Hofstee (PPSW): "Voorrang voor moeders: Het omgekeerde-suppressoreffect".
"Wanneer beoordeelden onderhevig zijn geweest aan een tijdelijke natuurlijke handicap, dient de schatting van hun toekomstig potentieel te worden opgewaardeerd." Het moederschap, aldus Wim Hofstee, is een voorbeeld van zo’n tijdelijke natuurlijke handicap.

7-12 oktober 1999: prof. Virginia Valian: lezing en twee workshops n.a.v. haar boek "Why so slow?"
over de vele kleine factoren die gezamenlijk en vaak onbedoeld en ongemerkt tot benadeling van vrouwen leiden

2 maart 1999: Forum-discussie met Petra Oden (Ombudsfunctionaris Emancipatie), Justa Renner-Van Niekerk (onderwijscoördinator), Tjalling Waterbolk (FB): "Tegenwerking op de werkvloer: individuele gevallen en structurele oplossingen".
n.a.v. LVN enquête 1998

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25