Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich via e-mail of persoonlijk bij de secretaris aanmelden. Alle vrouwelijke medewerkers, promovendi en bursalen van de Letterenfaculteit kunnen lid worden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

 

Aanmelding via e-mail kan door een bericht met de woorden "subscribe lvn <uw naam>" te sturen naar listserv@list.rug.nl. U kunt ook een bericht sturen naar de secretaris, Margriet Hoogvliet, m.hoogvliet@rug.nl.

 

Het bestuur bestaat uit zes leden, waaronder minstens twee obp-leden. Herbezetting doorgaans om de twee jaar. Ieder lid van het LVN kan zich kandidaatstellen.

Het bestuur schrijft elk jaar in november een jaarverslag dat wordt besproken tijdens de ledenvergadering en in het overleg met het faculteitsbestuur.

Het LVN heeft doelstellingen en organisatievorm vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

 

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25