Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarvergadering 2003

Verslag discussiemiddag en jaarvergadering LVN op 26 november 2003

Aanwezige bestuursleden: Marieke Blaauw, Dieuwertje Dekkers, Marianne Vogel (notulen), Helen Wilcox. Afwezig met kennisgeving: Lideke Leemhuis, Ine Megens.

Andere aanwezigen: sprekers Christien Franken en Martine de Vos (Utrecht) en ca. 15 LVN-leden en belangstellenden.

LVN-voorzitter prof.dr. Helen Wilcox opent de bijeenkomst.

Vervolgens houden dr. Christien Franken (Tekstbureau Melusine) en dr. Martine de Vos (Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, UU) een lezing met de titel: Pride and Prejudice: over de ervaringen van vrouwen aan Nederlandse universiteiten. Zij vertellen over de interviews die zij hebben gehouden met vrouwen - van secretaresses tot hoogleraren - aan Nederlandse universiteiten. Doel van het onderzoek, dat uit zal monden in een monografie, is o.a. om meer kennis te verschaffen over de (gegenderde) organisatiecultuur in de geesteswetenschappen, en over de institutionele belemmeringen en stimuli van deze cultuur voor vrouwen.

Na de lezing volgt een levendige discussie over problemen waar vrouwelijke medewerkers tegenaan lopen, en over hun neiging om te lage eisen te stellen aan hun werkgever en werkomgeving, en te hoge eisen aan zichzelf.

Hierna volgt de LVN-jaarvergadering, die wordt opgefleurd met drankjes en hapjes. De voorzitter geeft een toelichting op alle punten van het jaarverslag. Van de kant van de LVN-leden volgen verschillende vragen en opmerkingen. Nader besproken wordt o.a. de slepende kwestie van de te geringe vertegenwoordiging van vrouwen in benoemingsadviescommissies. I.v.m. wetenschappelijk onderzoek merkt Annette Harder op dat vrouwen nog steeds relatief weinig aanvragen bij NWO indienen; het LVN kan hier wat betreft de RUG wellicht een stimulerende rol spelen en beter wijzen op de hulp die Margo Brouns (PPSW) d.m.v. haar Stimuleringsproject Gender en Wetenschappen kan bieden.

Vervolgens bedankt de voorzitter de DB-leden die vertrekken (Dieuwertje Dekkers, Marianne Vogel) voor hun bijdrage. Ook zijzelf zal in de loop van het volgende jaar afscheid nemen. Drie nieuwe kandidaten worden voorgesteld: Heike Behrens, Justa Renner en Meia Otten. De LVN-leden gaan unaniem akkoord met hun benoeming.

De voorzitter sluit de jaarvergadering af, waarna de bijeenkomst informeel wordt voortgezet.

Laatst gewijzigd:05 december 2017 09:39