Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Feiten en cijfers

In 2008 werkten er ruim 4100 medewerkers bij de Rijksuniversiteit Groningen waarvan 57% man en 43% vrouw. De RUG kent 2 personeelscategorieën: het wetenschappelijk personeel (WP: 51%) en het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP: 49%). Het LVN zet zich in voor beide groepen.  Bij het OBP was in 2008 53% van het personeel vrouw, maar in de top-functies van het OBP was  87% man en 13% vrouw.  

Ook binnen de wetenschappelijke functies neemt het percentage vrouwen af met het stijgen van het functieniveau. In 2009 lag het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland op 11.7%. Dit percentage stijgt bijzonder langzaam. In het Lissabonakkoord van de EU is afgesproken dat in 2010 25% van de hoogleraren vrouw zou moeten zijn. Deze doelstelling is niet behaald en volledig gelijke kansen voor mannen en vrouwen in hun loopbaan bij de universiteit is nog steeds een utopie.

Recent onderzoek door dr. Marieke van den Brink geeft een verklaring voor de langzame toename van gendergeljikheid in de hoogste functies aan Nederlandse universiteiten: voornamelijk de mannelijke hoogleraren blijken als 'gatekeepers' te functioneren en zien de vrouwelijke talenten over het hoofd. Haar proefschrift  Behind the Scenes of Science. Gender practices in the recruitment and selection of professors in the Netherlands (Nijmegen 2009) kunt u bestellen via: mcl.vandenbrink@fm.ru.nl.  

Om een goed overzicht te krijgen van de praktijk van aanstellingen en werkverdeling voor het WP en OBP personeel aan de universiteit is het nodig cijfers te achterhalen die gedifferentieerd zijn naar sekse. De onderzoeken naar de procedures en de uitwerking van beleid die zijn uitgevoerd geven het beeld weer van een nog steeds achterblijvende emancipatie aan de universiteiten.  De LVN houdt het benoemingsbeleid van de Letterenfaculteit in de gaten en onderneemt zonodig actie.

Zie ook:

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2009 (789.52 KB)

Van den Brink, M. & M. Brouns (2006). Gender & Excellence. Een landelijk onderzoek naar benoemingsprocedures van hoogleraren . (report) p.1-151. Den Haag, Ministry of Education, Culture and Science (OCW).

Onderzoek naar best practices van emancipatiebeleid door Tanya Timmers is verricht in opdracht van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren: Op zoek naar best practices. Een onderzoek naar de effectiviteit van emancipatiebeleid in de periode 2000-2007 aan 14 Nederlandse universiteiten.

www.sofokles.nl/downloads/universiteiten/Opzoeknaarbp.pdf [PDF]

Voor cijfers over de RUG in het algemeen zie ook het stimuleringsprogramma 'Vrouwen naar de Top' van de Rijksuniversiteit Groningen.

http://www.rug.nl/medewerkers/voorzieningen/vrouwennaardetop/index

Laatst gewijzigd:22 maart 2018 11:43