Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden, waaronder zo mogelijk twee obp-leden. Herbezetting geschiedt doorgaans om de twee jaar. Ieder lid van het LVN kan zich kandidaatstellen.

Bestuursleden 2011:

Mineke Bosch (voorzitter)

Miralda Meulman,

Charlène Croes,

Esmeralda Tijhoff,

Wietske Prummel (financiën),

Margriet Hoogvliet (secretaris)

Laatst gewijzigd:14 oktober 2013 15:32