Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenDienstverlening

Dienstverlening

AV Services & ICT Servicedesk
AV Services & ICT Servicedesk

Bij de dienstverlening op het gebied van ICT in het onderwijs zijn verschillende partijen betrokken.

ICTOL fungeert binnen de Faculteit Letteren als intermediair tussen opleidingen en diensten bij het realiseren van onderwijsvernieuwing met ICT.

Naast het signaleren van trends en innovaties, bestaat onze voornaamste taak erin om vernieuwingen in gang te zetten en te consolideren. Dit doen we door:

  • het voorlichten en trainen van medewerkers;
  • het voorbereiden en uitvoeren van vernieuwingsprojecten;
  • het afstemmen van wensen en behoeften met overige ondersteuners.

We werken hierbij nauw samen met AV Services Letteren en Rechten, Educational Support and Innovation (ESI) en overige diensten CIT.

ICTOL ressorteert onder het Onderwijsinstituut van de faculteit.
Laatst gewijzigd:03 juni 2016 11:36
printView this page in: English