Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenProjecten

Taal Vaardig

Taal Vaardig is een langlopend project van de Faculteit Letteren. Het project beoogt verregaande wijzigingen door te voeren in het taalvaardigheidsonderwijs (TVO) aan de faculteit. In de eerste fase van het project is gewerkt aan het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor het TVO. Vanaf september 2006 zullen deze voorzieningen, die worden gehuisvest in de UB, gereedkomen voor gebruik.

In de tweede fase van het project staat de herprogrammering en het herontwerp van het TVO centraal. Hiertoe zullen taalteams worden geformeerd, bestaande uit experts van de talenopleidingen en het talencentrum, die gezamenlijk de nieuwe opzet van het onderwijs vorm gaan geven. Het onderwijs dient o.a. aan te sluiten bij de herstructurering van het major-minor programma van de faculteit en de toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de flexibele bachelorprogramma's. Dit deelproject loopt van september 2006 tot september 2008.

Verschillende documenten die betrekking hebben op dit project vindt u in de lijst hieronder:

2006

Nota's Taal Vaardig Werkgroep TVO:  

  • Uitgangspunten vernieuwing TVO
  • Matrixopzet colleges TVO
  • Implementatieplan

2005

Plattegronden herinrichting UB:

  • 1e verdieping
  • 2e verdieping

2004

  • Projectaanvraag OSF - CvB  

2003

  • Advies infrastructurele voorzieningen Werkgroep TVO (Cie De Bot)

Nadere informatie: s.jager@let.rug.nl.

Laatst gewijzigd:29 maart 2018 12:32