Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenProjecten

EU-VIP

In het najaar van 2009 is EU-VIP (Enterprise-Universities Virtual Internship Placements) van start gegaan. Dit project, uitgevoerd in het kader van het Life Long Learning Programma van de Europese Commissie, had tot doel om de ondersteuning van internationale stages te verbeteren door het gebruik van nieuwe technologieën.

Zowel ‘echte’ buitenlandstages als virtuele stages (stages waarbij studenten de stage ‘thuis’ uitvoeren onder begeleiding van een buitenlands bedrijf) kwamen binnen het project aan bod. Het Stagebureau Letteren participeerde samen met ICTOL in EU-VIP, maar alleen op het gebied van de echte stages. Virtuele stages komen aan de Faculteit Letteren niet voor.

EU-VIP stond onder leiding van AV-Net, onderdeel van de Katholieke Universiteit Leuven. Het project sloot nauw aan bij INTERN, een project van de RUG, waaraan naast het Stagebureau Letteren en ICTOL werd deelgenomen door Euroculture, NOHA en Journalistiek.

Het project is in oktober 2011 afgesloten.

Contact: Esther Haag, e.e.haag@rug.nl, 050-363 58 44

Laatst gewijzigd:18 januari 2017 16:41
printView this page in: English