Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenInnovatieve didactiek

Het gebruik van NetSupportSchool in de multimediazalen

Wat is het?

NetSupportSchool is een programma om in een leslokaal met computers studenten individueel, per groep of klassikaal te ondersteunen. Enkele veelgebruikte toepassingen tijdens werkcolleges zijn: het tonen van het docentscherm op alle studentcomputers, het blokkeren van de studentcomputers, het versturen van bestanden en het inzamelen van werkstukken. Ook wordt NetSupportSchool gebruikt tijdens digitale toetsen, bijvoorbeeld om websites te blokkeren of tentamenopdrachten in te nemen.

Hoe werkt het?

NetSupportSchool maakt na het starten op de presentatie-PC automatisch verbinding met de computers in de collegezaal. Het is daarom handig om die eerst aan te zetten. Op de studentcomputers wordt NetSupportSchool automatisch gestart.

NetSupportSchool wordt gestart op de presentatie-PC via het Start-menu: ga naar Windows Start-menu> Management & Organisation, of typ "NetSupportSchool" in in het zoekveld onder "All Programs". Het venster "New Class"wordt geopend. Wijzig hierin niets maar klik op "OK". Sluit de Tutor Assistant door op “Never” te klikken. Hierna wordt het hoofdvenster getoond met alle studentcomputers die zijn aangetroffen. Zie de afbeelding hieronder. In dit hoofdvenster kan de docent student individueel benaderen, in groepen plaatsen, schermen overnemen, bestanden versturen en nog veel meer. De mogelijkheden van NetSupportSchool staan uitgebreid beschreven in deze handleiding.

Schermafbeelding van het hoofdvenster van NetSupportSchool inclusief mogelijke taken.
Schermafbeelding van het hoofdvenster van NetSupportSchool inclusief mogelijke taken.

Wat kun je ermee in het onderwijs?

NetSupportSchool geeft de docent controle over de studentcomputers in het lokaal. Van de uitgebreide mogelijkheden worden hier de meest gebruikte opgesomd:

 • Internettoegang blokkeren en alleen specifieke sites toestaan;
 • Toegang tot de computers tijdelijk geheel blokkeren zodat de aandacht op de docent wordt gericht; scherm op "zwart" zetten;
 • Meekijken op de studentcomputers (max. 16 tegelijkertijd)
 • Het scherm van de docent delen met een of meer studenten;
 • Het scherm van een student klassikaal tonen (en desgewenst de student hierover iets laten vertellen);
 • De besturing van een studentcomputer overnemen;
 • Studenten in groepen plaatsen, met binnen de groep specifieke mogelijkheden geactiveerd;
 • Chatten met een student, via chat vragen van studenten beantwoorden;
 • Groepschat;
 • Spreken met een student via een headset; meeluisteren met een student;
 • Vraag- en antwoordopdrachten met game-elementen (score op basis van snelheid, teamscore, alleen door bij goed antwoord);
 • Bestanden versturen en eventueel weer inzamelen, bijvoorbeeld een Word-bestand met daarin een schrijfopdracht;
 • Afnemen van digitale toetsen (blokkeren internet, versturen en inzamelen bestanden);

Meer informatie is te vinden op deNederlandstalige of de Engelstalige website van NetSupportSchool.

Laatst gewijzigd:18 januari 2017 16:35
printView this page in: English