Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenInnovatieve didactiek

Gebruik van video

Collegeregistratie

Collegeregistratie betreft het opnemen van een hoorcollege, waarbij de docent op video wordt vastgelegd, en tevens het via de beamer getoonde materiaal (zoals Powerpointdia’s, afbeeldingen, websites, etc.). De opnames worden via de bij het vak horende Blackboardcursus aan studenten aangeboden. Alleen op verzoek en na toestemming van de betreffende spreker kunnen ook anderen toegang krijgen.

Een schermafbeelding van een opgenomen college: links de docent, rechts de dia’s.
Een schermafbeelding van een opgenomen college: links de docent, rechts de dia’s.

Flipping your classroom

Het Flipped Classroommodel is een onderwijsmodel waarbij het klassikaal lesgeven en het huiswerk maken min of meer zijn verwisseld, “geflipt”. Studenten volgen voorafgaand aan het college verplicht de les die meestal in de vorm van korte videoclips aangeboden. Dat kunnen clips zijn die speciaal voor het betreffende vak zijn opgenomen, maar ook kunnen andere online video’s worden gebruikt. Tijdens het college is er vervolgens tijd voor interactie en discussie tussen student en docent of tussen studenten onderling.

Kennisclips gebruiken

Kennisclips zijn korte, enkele minuten durende educatieve filmpjes. Er bestaan veel varianten, waarbij de docent al dan niet in beeld is. Er kan gebruik worden gemaakt van afbeeldingen, teksten, video en geluid, animaties en dergelijke.

Hieronder een voorbeeld van een kennisclip voor het vak Gespreksanalyse (CIW), opgenomen in de studio in het Harmoniecomplex.

Laatst gewijzigd:03 november 2017 12:51
printView this page in: English