Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenInnovatieve didactiek

Flipping your classroom

Het Flipped Classroommodel is een onderwijsmodel waarbij het klassikaal lesgeven en het huiswerk maken min of meer zijn verwisseld, “geflipt”. Studenten volgen voorafgaand aan het college verplicht de les die meestal in de vorm van korte videoclips aangeboden. Dat kunnen clips zijn die speciaal voor het betreffende vak zijn opgenomen, maar ook kunnen andere online video’s worden gebruikt. Tijdens het college is er vervolgens tijd voor interactie en discussie tussen student en docent of tussen studenten onderling. Hiervoor kunnen digitale middelen worden gebruikt zoals online quizzes die tijdens het college worden afgenomen. De resultaten kunnen met de studenten worden besproken, of door de docent worden gebruikt om te beoordelen of een bepaald onderwerp nogmaals moet worden uitgelegd. Websites die hiervoor gebruikt worden zijn bijvoorbeeld Mentimeter, Socrative en Kahoot.

The Flipped Classroom model.
The Flipped Classroom model.

Hoe werkt het?

Het toepassen van het Flipping the Classroommodel vereist een goede voorbereiding. In feite moet het vak herontworpen worden, met name wat betreft de activiteiten voor en tijdens de contactmomenten. ICTOL kan daarbij ondersteunen, zo mogelijk met onderwijskundige ondersteuning vanuit ESI (Educational Support and Innovation). Het maken van kennisclips wordt ondersteund door ICTOL in samenwerking met de AV-dienst - hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden die bij het Gebruik van video - kennisclips worden toegelicht.

Wat kun je ermee in het onderwijs?

Studenten leren het best wanneer ze actief informatie omzetten in kennis in plaats van deze passief tot zich te nemen. Een van de manieren om dat te bereiken is via het Flipped Classroom model. In deze aanpak zijn ICT-middelen onontbeerlijk: het betreft bijvoorbeeld het maken van korte video’s (“kennisclips”) en diverse tools zoals vraag- en antwoordprogramma’s die tijdens het college kunnen worden gebruikt.

Het College van Bestuur beschouwt Flipping the classroom als een van de speerpunten in haar Strategisch plan 2015-2020. De e-learning site van de RUG bevat een aantal lezenswaardige artikelen over Flipping the classroom, waarin ook de voor- en nadelen worden opgesomd en ervaringen van docenten worden weergegeven. Nuttig is ook het verslag van een RUG-pilot uit 2015 op dit gebied.

Terug naar Gebruik van video

Laatst gewijzigd:03 juni 2016 11:14
printView this page in: English