Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenInnovatieve didactiek

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen is het afnemen van toetsen op een computer. In de meeste gevallen betreft het een digitale variant van toetsen die ook met pen en papier worden afgenomen (meerkeuze, essay), maar het is ook mogelijk opdrachten te geven waarbij speciale software zoals Excel of SPSS moet worden gebruikt. Niet alle toetslocaties bieden deze mogelijkheid.

Hoe werkt het?

Digitale tentamens worden vooral afgenomen in twee zalen in de Aletta Jacobshal. Voor kleine groepen kunnen ook digitale tentamens in de multimediazalen in het Harmoniecomplex worden afgenomen. Hier kan ook met andere programma’s dan Blackboard of Questionmark Perception worden getoetst.

Digitale tentamens moeten tijdig (vóór het begin van het collegejaar) worden aangemeld, zodat bij de roostering een geschikte locatie kan worden toegewezen. De ondersteuning van tentamens wordt verzorgd door een speciaal team bij ESI (Educational Support & Innovation, de centrale ondersteuning voor het onderwijs van de RUG), in het Harmoniecomplex door het ICTOL. De verschillende stappen om tot een digitale toetsafname te komen worden door deze teams bewaakt.
Via deze links leest u meer over digitaal toetsen in de Aletta Jacobshal en het Harmoniecomplex. Daarnaast is informatie te vinden op de e-learning site van de RUG.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wat kun je ermee in het onderwijs?

Het afnemen van digitale toetsen heeft een aantal voordelen ten opzichte van toetsen op pen-en-papier. Het meest evident zijn deze voordelen bij essay-vragen. Studenten vinden het eenvoudiger om teksten op een computer in te voeren dan ze op papier te schrijven. Docenten zien de voordelen van beter leesbare teksten en de vereenvoudigde logistiek bij het nakijken door meerdere docenten. De winst bij meerkeuzetentamens zit vooral in de snelle (soms voorlopige) cijferbepaling, het gebruik van afbeeldingen, audio en video en het eenvoudig hergebruik van tentamenvragen.

Er zijn ook nadelen. Het invoeren van vragen kost meer tijd, en deze investering betaalt zich pas uit wanneer een goede itembank met herbruikbare vragen wordt gecreëerd. Ook is er zorgvuldige technische en organisatorische ondersteuning nodig, die tot gevolg heeft dat docenten zich aan strikte deadlines moeten houden.

Digitaal toetsen in de Aletta Jacobshal

ESI (Educational Support & Innovation) is verantwoordelijk voor het ondersteunen van digitale toetsen in de Aletta Jacobshal. Om deze taak uit te kunnen voeren hanteert ESI een protocol dat uit verschillende stappen bestaat. Dit protocol wordt uitgevoerd door FB DiTo, een team bestaande uit toetsexperts van ESI. Vijf weken voor het tentamen neemt ESI contact op met de betrokken docent - wie dat is wordt bepaald aan de hand van de gegevens in Ocasys. Na een positief besluit t.a.v. de uitvoerbaarheid van het aangevraagde tentamen wordt een speciale Blackboardcursus gemaakt, waarin de docent de toets invoert. Communicatie tussen ESI en de docent gebeurt via een speciale component in deze cursus.

Docenten melden via het moduleformulier dat het tentamen digitaal moet worden afgenomen. Dit dient ruim vóór het begin van het studiejaar te gebeuren, zodat het Roosterbureau het digitale tentamen (en de herkansing) in daarvoor geschikte zalen kan roosteren (Aletta Jacobshal zalen 2 en 3). Nadat de roosters eenmaal zijn vastgesteld zijn wijzigingen veelal niet mogelijk.

De tentamens moeten twee weken vóór afname in Blackboard zijn ingevoerd. Alle tentamens worden van te voren door ESI getest. Tijdens de afname is een Nestorsupporter aanwezig voor de technische ondersteuning. Surveillance is net zoals bij reguliere tentamens de verantwoordelijkheid van de opleiding.

Contactgegevens FB DiTO
digitaaltoetsen@rug.nl
050 363 3640

Digitaal toetsen in het Harmoniecomplex

De drie multimediazalen in het Harmoniegebouw zijn, onder meer door het plaatsen van speciale schotten tussen de computers, geschikt gemaakt voor het afnemen van digitale toetsen aan groepen van maximaal 22 studenten. Naast toetsen in Blackboard en Questionmark Perception kunnen ook andere programma’s zoals SPSS worden gebruikt.

ICTOL ondersteunt in samenwerking met medewerkers van diverse clustersecretariaten de afname van toetsen in de deze zalen. O.a. wordt voor ieder tentamen een aparte toetscursus gemaakt (zoals dat ook voor digitale toetsen in de Aletta Jacobshal gebeurt), en wordt in overleg met de docent internettoegang voor studenten geblokkeerd. Daarnaast is er vanaf een half uur voor het begin van het tentamen iemand ter plekke aanwezig om te assisteren bij het starten van de toets, en daarna bereikbaar voor het oplossen van eventuele problemen.

Voor het afnemen van toetsen in deze ruimte gelden de volgende regels:

  • De docent meldt bij het reserveren van de multimediazaal aan het Roosterbureau dat het een digitaal tentamen betreft.
  • ICTOL maakt een aparte Blackboardcursus voor het tentamen.
  • De docent plaatst de tentamenvragen twee weken van te voren in deze toetscursus.
  • ICTOL coördineert de ondersteuning.
Laatst gewijzigd:01 juni 2016 10:20
printView this page in: English