Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenInnovatieve didactiek

Collegeregistratie

Collegeregistratie betreft het opnemen van een hoorcollege, waarbij de docent op video wordt vastgelegd, en tevens het via de beamer getoonde materiaal (zoals Powerpointdia’s, afbeeldingen, websites, etc.). De opnames worden via de bij het vak horende Blackboardcursus aan studenten aangeboden. Alleen op verzoek en na toestemming van de betreffende spreker kunnen ook anderen toegang krijgen. Colleges worden opgenomen met het Presentations2Go opnamesysteem. Dit systeem wordt niet alleen gebruikt voor colleges, ook andere gebeurtenissen kunnen worden opgenomen. Een voorbeeld van een opname is
Understanding (in)formal learning and social interactions: from principles to practices in learning analytics door Bart Rienties (Open University UK).

Hoe werkt het?

Docenten kunnen ICTOL verzoeken om een college(reeks) op te laten nemen. De RUG beschikt over 24 zalen met automatische opnameapparatuur, waaronder de volgende zalen in het Academiegebouw: Vanderleeuwzaal, Offerhauszaal, Geertsemazaal en Zernikezaal. Ook zaal 1314-0026 in het Harmoniegebouw (“onder de bogen”) beschikt over dergelijke apparatuur (zie collegeregistratie.citesi.nl voor een volledig overzicht). Aanvragen voor het opnemen van colleges in deze zalen kunnen in het algemeen zonder problemen worden geaccepteerd. Dat geldt niet voor colleges die in zalen zonder vaste apparatuur zijn geroosterd. Voor dergelijke opnames is een mobiele opnameset beschikbaar. Aanvragen kunnen alleen gehonoreerd worden indien deze set beschikbaar is, en er tevens personeel voor de opnames kan worden ingeroosterd. Het is daarom van belang deze opnames tijdig aan te melden, bij voorkeur enige weken vóór het begin van het academisch jaar.

Bij automatische opnames dient de docent ervoor te zorgen dat het geluid kan worden opgenomen. Hiervoor moet de zaalmicrofoon worden gebruikt die voor de betreffende zaal bij de portiers kan worden afgehaald, correct worden opgespeld en worden aangezet. Zonder werkende microfoon is er geen geluidsopname!

De automatische opnames zijn gekoppeld aan het zaalrooster: roosterwijzigingen worden automatisch verwerkt. Bij handmatige opnames moeten wijzigingen door de docent aan ICTOL worden doorgegeven. Ook andere wijzigingen zoals het uitvallen van colleges moet worden doorgegeven, om te voorkomen dat medewerkers van de audiovisuele dienst voor niets op pad gaan.

Wat kun je ermee in het onderwijs?

Het opnemen van colleges is de afgelopen jaren enorm toegenomen, hoewel er inmiddels ook andere vormen van video in het onderwijs gangbaar zijn (zie Kennisclips) die een grotere mate van interactiviteit bieden. Er zijn verschillende redenen om een college op te nemen:

  • studenten kunnen ter voorbereiding van het tentamen het hoorcollege nogmaals bekijken
  • studenten kunnen specifieke/lastige onderwerpen uit het college nogmaals bekijken
  • functiebeperkte studenten kunnen het college op een voor hen geschiktere manier bekijken
  • gastcolleges kunnen worden hergebruikt
  • studenten kunnen gelijktijdige hoorcolleges toch volgen
  • docenten kunnen hun eigen colleges beoordelen en zo nodig verbeteren

Onderzoeken laten geen eenduidig antwoord zien op de vraag of hoorcolleges een positieve bijdrage aan de rendementscijfers levert. Recent onderzoek aan de UvA (2015) toont aan dat alleen een positieve bijdrage is te verwachten als studenten zowel de live als de online hoorcolleges volgen. De scores van studenten die alleen het hoorcollege of alleen de online versie bekijken is gelijk; het bekijken van alleen opgenomen hoorcolleges leidt dus niet tot lagere cijfers. Dat risico bestaat wel wanneer studenten niet naar college komen, maar ook de opnames niet of te laat bekijken. Docenten doen er goed aan studenten hiervoor te waarschuwen.

Veel informatie over collegeopnames  en andere vormen van video in het onderwijs zijn te vinden op weblectures.nl.

Aanvullende informatie

1. Handleidingen

Er zijn twee handleidingen beschikbaar:

2. Procedure

a) De docent, vakcoördinator of opleidingscoördinator vraagt de opname van het vak aan via dit formulier.

Bij de aanvraag wordt o.a. gevraagd naar gegevens over de cursus en de opnamedata. Zorg voor het versturen van de aanvraag dat alle direct betrokkenen (docenten, opleidingscoördinator) zijn geïnformeerd.

b) Het ICTOL beoordeelt de aanvraag en stuurt een reactie naar de aanvrager.

c) Bij een positief besluit regelt ICTOL de opname (in overleg met Roosterbureau of AV-dienst). De docent ontvangt een link naar de handleidingen.

d) De docent maakt de opnames in Nestor beschikbaar (zie de hierboven genoemde handleiding).

3. Informatiepaneel

In de zalen met automatische opnameapparatuur wordt de volgende informatie getoond op het informatiepaneel:

Schermafdruk van het informatiepaneel.
Schermafdruk van het informatiepaneel.

Alleen wanneer de melding onder “State of Recorder” de rode melding “Recording is running” toont, wordt het college opgenomen. Helaas is het op dit moment (april 2016) nog niet mogelijk om via dit scherm te tonen of het geluid van de spreker ook wordt opgenomen.

Terug naar Gebruik van video

Laatst gewijzigd:31 oktober 2018 09:36
printView this page in: English