Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenInnovatieve didactiek

Innovatieve didactiek

Innovatieve didactiek
Innovatieve didactiek

Hoe kan ICT bijdragen aan een activerende leeromgeving?

Wat kunt u met video in het onderwijs?

Hoe kunt u online toetsen afnemen en hoe kunt u de interactie tijdens colleges en werkgroepen ondersteunen?

Op deze pagina's vindt u een overzicht van de mogelijkheden, afgestemd op het onderwijs, de ondersteuning en de technische voorzieningen die binnen Letteren beschikbaar zijn.

Laatst gewijzigd:16 mei 2016 15:03
printView this page in: English