Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLET Career Services

Raden van Advies

Om zich blijvend te profileren naar aankomende studenten en het dynamische werkveld moet iedere universitaire opleiding steeds opnieuw een actuele analyse maken van de samenhang tussen curriculum en arbeidsmarkt.

Relevant is voor iedere opleiding bij de samenstelling van het curriculum:
- Hoe ziet de samenleving er globaal over tien jaar uit?
- Wat zijn de belangrijkste gegevens om het onderwijs daaraan aan te passen?
- Hoe sluit het onderwijs beter aan op de arbeidsmarkt?
- Hoe ontwikkelt de academische discipline zich?

Over de eerste drie van deze vragen heeft het Ministerie van Onderwijs een rapport geschreven (Toekomstverkenning Hoger Onderwijs 2020, Ministerie van OCW, Den Haag, 2009). De Faculteit der Letteren heeft, mede op basis hiervan, in 2011 voor al haar opleidingen een Raad van Advies samengesteld. Er zijn er nu 14, de 15e is in oprichting. Per Raad nemen twee stafleden, twee studenten, twee alumni en twee werkgevers deel. De Faculteit wil de in de raadsvergaderingen verkregen antwoorden en adviezen bij onder meer de hierboven gestelde vragen uitdrukkelijk betrekken bij de ontwikkeling van een gericht arbeidsmarktbeleid.

Coördinatie van de Raden ligt in handen van de afdeling Career Strategy. Meer informatie via het secretariaat van de raden: rva.let@rug.nl (+31(0)50 363 48 42).

Overzicht Raden van Advies Faculteit der Letteren.

Faculteitsreglement Letteren (Na inloggen op My University).

Laatst gewijzigd:07 november 2018 14:26
printView this page in: English