Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLET Career ServicesAdvies en ondersteuning

Kunst, cultuur en archeologie

Als student van de Faculteit der Letteren kun je in wat wij noemen de 'Kunst, cultuur en archeologie' sector terecht komen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een projectleider bij een archeologisch consultancy bureau, maar ook aan een projectleider cultuurhistorie of trainee curator bij het Groninger Museum.

Jasper Huis in 't Veld
Jasper Huis in 't Veld

Projectleider bij RAAP archeologisch opgraafbedrijf - Prehistory and proto-history of NW-Europe

"Wat ik vooral erg gaaf vindt, is de afwisseling tussen opgraven en uitwerken" - Jasper Huis in 't Veld

Ik ben projectleider bij het archeologisch opgraafbedrijf RAAP. In die functie voer ik archeologisch onderzoek uit: van veldwerk tot en met rapportage. In Nederland is het zo geregeld dat bij nieuwbouw waarbij bodemverstorende activiteiten gaan plaatsvinden(zoals het uitgraven van een fundering of iets dergelijks) er eerst archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door commerciële bedrijven, zoals RAAP.

Wat ik vooral erg gaaf vindt is de afwisseling tussen opgraven en uitwerken. Tijdens opgravingen sta je heerlijk buiten -soms ook in de stromende regen- en kom je in aanraking met allerlei mensen en situaties. En soms vinden we ook nog iets heel spannends. Daarna volgt de relatieve rust van het rapporteren: binnen achter een pc proberen alle puzzelstukjes op hun plek te krijgen. Heel verschillend, maar allebei leuk.

Ik heb altijd gewerkt tijdens mijn studie. Niet genoeg om aan een forse studieschuld te ontkomen helaas. Ook heb ik een tijdlang in de redactie van de TMA (Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie) gezeten en deed ik commissiewerk. Voor de toekomst wil ik nog heel lang uitdagende en spannende archeologische vraagstukken oplossen.

Martijn Horst
Martijn Horst

Projectleider cultuurhistorie & landschap bij Cultuurland Advies - MA Landschapsgeschiedenis

"Niet alleen het Nederlandse landschap biedt veel variatie in mijn werk, maar zeker ook alle zaken daaromheen" - Martijn Horst

Tijdens de master zag ik de mogelijkheid om te beginnen als zzp'er. Ik meldde me  aan bij de Kamer van Koophandel zodat ik naast mijn studie zelfstandig projecten uitvoeren kon.  Zo kwam ik in aanraking met het cultuurhistorisch adviesbureau ‘Cultuurland Advies’. Dit bureau geeft advies op drie gebieden: cultuurhistorie, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming. Inmiddels werk ik hier in loondienst en ben ik verantwoordelijk voor de cultuurhistorische tak. Daarnaast geef ik college op onze eigen academie en begeleid ik excursies voor studenten.

Mijn werk bestaat voor een groot deel uit toegepast onderzoek. Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor de cultuurhistorische tak. Wij zetten toegepast onderzoek om in een kansrijk product. Je moet dan denken aan een cultuurhistorische waardenkaart voor een gemeenten, een kansencatalogus voor een landschapsontwerper of een visie voor een lokale vereniging. Het leuke aan mijn baan is dat ik niet alleen bezig ben met het daadwerkelijke onderzoek, maar ook intensief bezig ben met het proces. van het bedenken van het product tot het analyseren van beleid en van het leiden van een discussie tot het geven van een presentatie. Dat maakt dat niet alleen het Nederlandse landschap veel variatie in mijn werk biedt, maar zeker ook alle zaken daaromheen.

Suzanne Rus
Suzanne Rus

Trainee Curator bij het Groninger Museum - Art History: Curatorial Studies

"De ene dag ben ik bezig met het opzetten van een tentoonstelling en de volgende dag met onderzoek "- Suzanne Rus

Na mijn bachelor Kunstgeschiedenis heb ik gekozen voor de specialisatie Conservatorenopleiding. Inmiddels werk ik bij het Groninger Museum als Stichting Beringer Hazewinkel conservator in opleiding en word ik de komende twee jaar klaargestoomd voor het vak.

Ik maak deel uit van het conservatorenteam van het Groninger Museum en werk van concept tot realisatie aan tentoonstellingen, doe onderzoek naar de collectie en schrijf mee aan publicaties. Zo heb ik bijvoorbeeld in de afgelopen maanden meegewerkt met de tentoonstelling H.N. Werkman (1882-1945): Leven & Werk. Hiervoor heb ik in samenwerking met de gastconservator van deze tentoonstelling het concept verder uitgewerkt, bruiklenen aangevraagd en alles rondom de logistiek en opbouw van de tentoonstelling geregeld. Ik waardeer met name de veelzijdigheid in mijn werk. De ene dag ben je op zaal bezig met de opbouw van een tentoonstelling, de volgende dag ben je bezig met onderzoek naar de collectie.

Laatst gewijzigd:18 december 2017 11:51
printView this page in: English