Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLET Career ServicesAdvies en ondersteuning

Geschiedenis en IRIO

Als student van de Faculteit der Letteren kun je komen te werken in de Geschiedenis en IRIO sector. Alumni van onze faculteit zijn zo bijvoorbeeld clusterhoofd geworden bij Binnenlandse Zaken, trainee bij de gemeente Groningen en junior beleidsmedewerker in de Tweede Kamer.

Boudewijn Steur
Boudewijn Steur

Clusterhoofd Strategie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - MA Geschiedenis

Als strateeg word ik geacht uitspraken te doen over de toekomst - Boudewijn Steur

Mijn naam is Boudewijn Steur en ik ben Clusterhoofd Strategie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze functie betekent dat ik het cluster van strategen van BZK (+/- 6 medewerkers) inhoudelijk aanstuur en dat ik word beschouwd als de ‘hoofdstrateeg’ van het ministerie. Met mijn team ben ik verantwoordelijk voor de versterking van het strategisch vermogen binnen het ministerie van BZK. Dat betekent concreet dat wij ons enerzijds richten op het identificeren van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en aangeven wat de betekenis en gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor de beleidsterreinen van BZK. Anderzijds adviseren wij strategisch en bieden wij ondersteuning bij belangrijke ('prioritaire') beleidstrajecten van het ministerie van BZK. Deze advisering kan uiteenlopen van het constructief reflecteren op beleidsvoorstellen tot het schrijven van strategische verkenningen.

Voor mijn werk dien ik te beschikken over een aantal uiteenlopende competenties:

  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, waarbij de focus vooral ligt op het kunnen inschatten hoe bepaalde voorstellen zullen 'landen' bij andere departementen, bij het parlement én bij de andere stakeholders van het departement.
  • Analytisch vermogen, waarbij specifiek wordt gevraagd naar het vermogen vanuit verschillende invalshoeken naar onderwerpen te kijken en het vermogen om de onderwerpen met een zekere distantie te bekijken.
  • Netwerkvaardigheden: zowel binnen als buiten het departement moet ik mijn netwerk op orde hebben.
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden: werken in het openbaar bestuur is bij uitstek een talige bezigheid. Je moet in staat zijn om goed te kunnen verwoorden wat jouw standpunt of visie is. Als je dat kunt combineren met krachtige beelden of metaforen, dan ben je bij uitstek effectief binnen het openbaar bestuur.
  • Beschikken over state of the art-inzichten: de betrokkenheid van strategen in de beleidsontwikkeling is niet vanzelfsprekend. Beleidsdirecteuren vragen om mijn betrokkenheid, omdat ik beschik over de laatste stand van het denken op een aantal beleidsterreinen van BZK.

De opleiding Geschiedenis is buitengewoon nuttig geweest voor deze functie. In de eerste plaats kan ik door mijn studie uit een enorme berg informatie de juiste kennis te destilleren en die kennis vervolgens ook in een consistent en betekenisvol narratief te plaatsen. In het verlengde daarvan word ik geacht als strateeg uitspraken te doen over de toekomst. Dat vergt het vermogen om een zekere distantie in acht te nemen ten opzichte van het heden. Het is bijna overbodig op te merken dat wij dat als historici leren, misschien in relatie tot de toekomst, maar wel in relatie tot het verleden. Een derde aspect is het vermogen om verbanden te leggen, parallellen te trekken, overeenkomsten te zien of verschillen te constateren. Een laatste aspect is het talige karakter van mijn werkomgeving. Hoe beter je in staat bent om in beelden een betoog neer te zetten, hoe effectiever je wordt.

Bram Scholtens
Bram Scholtens

Traineeship bij de gemeente Groningen - MA History Today

Het grote voordeel van trainee zijn, is dat van je verwacht wordt om overal tegenaan te schoppen - Bram Scholtens

Mijn naam is Bram Scholtens en ik ben trainee Organisatieontwikkeling bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de gemeente Groningen. Ik ben november 2016 begonnen en het traineeship duurt tien maanden. Als recent afgestudeerde historicus was dat geen verwachte stap, maar ik ben heel blij dat ik de kans heb aangegrepen. Mijn taken zijn zeer uiteenlopend. Als trainee op een relatief grote afdeling (+/- 90 medewerkers) ben ik begonnen met het faciliteren en organiseren van verbeteracties rondom een ontwikkeltraject ter verbetering van de dienstverlening. Na een aantal maanden is het takenpakket veel breder geworden en ben ik ook betrokken geraakt bij verschillende procesmatige ontwikkelingen, zoals digitalisering en procesmanagement.

De gemeente Groningen werft sinds vier jaar een jaarlijkse lichting trainees. Deze traineeplekken zijn elk jaar anders. De organisatie rondom de traineeships wordt gedaan door GOApubliek en daar heb ik gesolliciteerd op één van de traineevacatures. Uiteindelijk ben ik na twee sollicitatierondes uitgekozen voor mijn huidige traineeship.

Mijn dagen zijn zeer afwisselend. Meestal werk ik wel tussen negen en vijf. Ondanks het ‘kantoorwerk’ heb ik dagelijks veel afspraken en soms op andere locaties. Op die manier vind ik dat er genoeg variatie in mijn dagen zit om elke dag weer fris en fruitig te beginnen! Inhoudelijk houd ik me bezig met het verbinden van mensen. Als je iets voor elkaar wilt krijgen is het niet altijd even makkelijk om de juiste personen daarvoor te vinden en daar komt juist de kracht van een flexibele, jonge trainee om de hoek kijken. Mijn dagen worden op dit moment beheerst door een digitaliseringsproject en een verandertraject binnen de afdeling. Deze ontwikkelingen vullen toch wel het gros van mijn dag en daar komen de scholingsmomenten van het traineeship dan nog bij!

Het grote voordeel van trainee zijn is dat je verwacht wordt om overal tegenaan te schoppen (bij wijze van spreken). Hierdoor is de drempel veel later om de stoute schoenen aan te trekken en een compleet nieuw idee te pitchen of een eeuwenlange regel in twijfel te trekken. Een nadeel kan wel ’s zijn dat je het als trainee toch wel echt zelf moet doen, je hebt geen club gelijke collega’s met hetzelfde werk die je kunt vragen. Dat kan soms wel eens voelen als een roeiboot op open zee, gelukkig ligt er ook nog een peddel.

Er zijn ook andere traineeships bij de Gemeente Groningen mogelijk voor alumni Letteren, lees het verhaal van Rients Verschoor.

Junior beleidsmedewerker in de Tweede Kamer - MA IRIO

Ik hou mij bezig met ontwikkelingen die diezelfde dag op het nieuws komen - Gloria Dede

Mijn naam is Gloria Dede en ik werk als junior beleidsmedewerker voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Ik ondersteun verschillende kamerleden op het gebied van ontwikkelingshulp en buitenlandse zaken. Het leuke aan mijn werk is dat ik mij bezig houd met ontwikkelingen die diezelfde dag op het nieuws komen. Daarnaast ontmoet ik vaak interessante mensen met uiteenlopende banen.

Ik koos destijds voor de master International Relations and International Organization omdat deze studie internationale betrekkingen en politiek combineerde. Daarnaast werd er in de opleiding veel aandacht besteed aan ontwikkelingshulp en dat vind ik erg interessant. Ook is het erg nuttig dat je tijdens deze master de mogelijkheid krijgt om een andere taal te leren naast het Engels. Ik heb tijdens mijn opleiding het meeste geleerd van mijn stage omdat ik door mijn stage leerde hoe ik de theorie in de praktijk kon brengen. Zo leerde ik bijvoorbeeld hoe ik rapporten moet schrijven en die vaardigheid komt mij nog steeds van pas.

Gloria Dede
Gloria Dede
Laatst gewijzigd:18 december 2017 11:51
printOok beschikbaar in het: English