Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLET Career ServicesAdvies en ondersteuning

Geschiedenis en IRIO

Als student van de Faculteit der Letteren kun je komen te werken in de Geschiedenis en IRIO sector. Alumni van onze faculteit zijn zo bijvoorbeeld clusterhoofd geworden bij Binnenlandse Zaken, trainee bij de gemeente Groningen, junior beleidsmedewerker in de Tweede Kamer en project-assistent bij de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN.

Boudewijn Steur
Boudewijn Steur

Clusterhoofd Strategie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - MA Geschiedenis

Als strateeg word ik geacht uitspraken te doen over de toekomst - Boudewijn Steur

Mijn naam is Boudewijn Steur en ik ben Clusterhoofd Strategie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze functie betekent dat ik het cluster van strategen van BZK (+/- 6 medewerkers) inhoudelijk aanstuur en dat ik word beschouwd als de ‘hoofdstrateeg’ van het ministerie. Met mijn team ben ik verantwoordelijk voor de versterking van het strategisch vermogen binnen het ministerie van BZK. Dat betekent concreet dat wij ons enerzijds richten op het identificeren van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en aangeven wat de betekenis en gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor de beleidsterreinen van BZK. Anderzijds adviseren wij strategisch en bieden wij ondersteuning bij belangrijke ('prioritaire') beleidstrajecten van het ministerie van BZK. Deze advisering kan uiteenlopen van het constructief reflecteren op beleidsvoorstellen tot het schrijven van strategische verkenningen.

Voor mijn werk dien ik te beschikken over een aantal uiteenlopende competenties:

  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, waarbij de focus vooral ligt op het kunnen inschatten hoe bepaalde voorstellen zullen 'landen' bij andere departementen, bij het parlement én bij de andere stakeholders van het departement.
  • Analytisch vermogen, waarbij specifiek wordt gevraagd naar het vermogen vanuit verschillende invalshoeken naar onderwerpen te kijken en het vermogen om de onderwerpen met een zekere distantie te bekijken.
  • Netwerkvaardigheden: zowel binnen als buiten het departement moet ik mijn netwerk op orde hebben.
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden: werken in het openbaar bestuur is bij uitstek een talige bezigheid. Je moet in staat zijn om goed te kunnen verwoorden wat jouw standpunt of visie is. Als je dat kunt combineren met krachtige beelden of metaforen, dan ben je bij uitstek effectief binnen het openbaar bestuur.
  • Beschikken over state of the art-inzichten: de betrokkenheid van strategen in de beleidsontwikkeling is niet vanzelfsprekend. Beleidsdirecteuren vragen om mijn betrokkenheid, omdat ik beschik over de laatste stand van het denken op een aantal beleidsterreinen van BZK.

De opleiding Geschiedenis is buitengewoon nuttig geweest voor deze functie. In de eerste plaats kan ik door mijn studie uit een enorme berg informatie de juiste kennis te destilleren en die kennis vervolgens ook in een consistent en betekenisvol narratief te plaatsen. In het verlengde daarvan word ik geacht als strateeg uitspraken te doen over de toekomst. Dat vergt het vermogen om een zekere distantie in acht te nemen ten opzichte van het heden. Het is bijna overbodig op te merken dat wij dat als historici leren, misschien in relatie tot de toekomst, maar wel in relatie tot het verleden. Een derde aspect is het vermogen om verbanden te leggen, parallellen te trekken, overeenkomsten te zien of verschillen te constateren. Een laatste aspect is het talige karakter van mijn werkomgeving. Hoe beter je in staat bent om in beelden een betoog neer te zetten, hoe effectiever je wordt.

Bram Scholtens
Bram Scholtens

Traineeship bij de gemeente Groningen - MA History Today

Het grote voordeel van trainee zijn, is dat van je verwacht wordt om overal tegenaan te schoppen - Bram Scholtens

Mijn naam is Bram Scholtens en ik ben trainee Organisatieontwikkeling bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de gemeente Groningen. Ik ben november 2016 begonnen en het traineeship duurt tien maanden. Als recent afgestudeerde historicus was dat geen verwachte stap, maar ik ben heel blij dat ik de kans heb aangegrepen. Mijn taken zijn zeer uiteenlopend. Als trainee op een relatief grote afdeling (+/- 90 medewerkers) ben ik begonnen met het faciliteren en organiseren van verbeteracties rondom een ontwikkeltraject ter verbetering van de dienstverlening. Na een aantal maanden is het takenpakket veel breder geworden en ben ik ook betrokken geraakt bij verschillende procesmatige ontwikkelingen, zoals digitalisering en procesmanagement.

De gemeente Groningen werft sinds vier jaar een jaarlijkse lichting trainees. Deze traineeplekken zijn elk jaar anders. De organisatie rondom de traineeships wordt gedaan door GOApubliek en daar heb ik gesolliciteerd op één van de traineevacatures. Uiteindelijk ben ik na twee sollicitatierondes uitgekozen voor mijn huidige traineeship.

Mijn dagen zijn zeer afwisselend. Meestal werk ik wel tussen negen en vijf. Ondanks het ‘kantoorwerk’ heb ik dagelijks veel afspraken en soms op andere locaties. Op die manier vind ik dat er genoeg variatie in mijn dagen zit om elke dag weer fris en fruitig te beginnen! Inhoudelijk houd ik me bezig met het verbinden van mensen. Als je iets voor elkaar wilt krijgen is het niet altijd even makkelijk om de juiste personen daarvoor te vinden en daar komt juist de kracht van een flexibele, jonge trainee om de hoek kijken. Mijn dagen worden op dit moment beheerst door een digitaliseringsproject en een verandertraject binnen de afdeling. Deze ontwikkelingen vullen toch wel het gros van mijn dag en daar komen de scholingsmomenten van het traineeship dan nog bij!

Het grote voordeel van trainee zijn is dat je verwacht wordt om overal tegenaan te schoppen (bij wijze van spreken). Hierdoor is de drempel veel later om de stoute schoenen aan te trekken en een compleet nieuw idee te pitchen of een eeuwenlange regel in twijfel te trekken. Een nadeel kan wel ’s zijn dat je het als trainee toch wel echt zelf moet doen, je hebt geen club gelijke collega’s met hetzelfde werk die je kunt vragen. Dat kan soms wel eens voelen als een roeiboot op open zee, gelukkig ligt er ook nog een peddel.

Er zijn ook andere traineeships bij de Gemeente Groningen mogelijk voor alumni Letteren, lees het verhaal van Rients Verschoor.

Junior beleidsmedewerker in de Tweede Kamer - MA IRIO

Ik hou mij bezig met ontwikkelingen die diezelfde dag op het nieuws komen - Gloria Dede

Mijn naam is Gloria Dede en ik werk als junior beleidsmedewerker voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Ik ondersteun verschillende kamerleden op het gebied van ontwikkelingshulp en buitenlandse zaken. Het leuke aan mijn werk is dat ik mij bezig houd met ontwikkelingen die diezelfde dag op het nieuws komen. Daarnaast ontmoet ik vaak interessante mensen met uiteenlopende banen.

Ik koos destijds voor de master International Relations and International Organization omdat deze studie internationale betrekkingen en politiek combineerde. Daarnaast werd er in de opleiding veel aandacht besteed aan ontwikkelingshulp en dat vind ik erg interessant. Ook is het erg nuttig dat je tijdens deze master de mogelijkheid krijgt om een andere taal te leren naast het Engels. Ik heb tijdens mijn opleiding het meeste geleerd van mijn stage omdat ik door mijn stage leerde hoe ik de theorie in de praktijk kon brengen. Zo leerde ik bijvoorbeeld hoe ik rapporten moet schrijven en die vaardigheid komt mij nog steeds van pas.

Gloria Dede
Gloria Dede

Project-assistent bij de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN

Na het behalen van zijn master in Internationale Betrekkingen verhuisde RUG-alumnus Sander IJmker naar Den Haag waar hij nu werkt als project-assistent bij het IOM (de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN) in Nederland. Hij vertelt over zijn werk en over hoe zijn studententijd bij de universiteit van Groningen heeft bijgedragen aan zijn loopbaan.

Het IOM heeft kantoren in de meeste VN-landen, en het Nederlandse kantoor is gevestigd in Den Haag. In dit kantoor zijn we actief betrokken bij verschillende projecten in verschillende vakgebieden gerelateerd aan het management van migratie. Mijn belangrijkste verantwoordelijkheden liggen bij de ‘Migrant Training, Resettlement and Integration’ unit. Deze unit focust zich op projecten die het reizen van (toekomstige) vluchtelingen naar Nederland ondersteunen en op integratieprojecten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

In januari 2016 ben ik begonnen als stagiair bij het Skills2Work project, een project over arbeidsmarktintegratie, geleid door IOM NL en geïmplementeerd in negen EU-landen. Na zes maanden kreeg ik de kans om op een vast contract te blijven werken voor IOM NL. Mijn activiteiten wijzigden naar het Family Reunification project en het VOORwerk project, samen met de COA en de Foundation for Refugee Students UAF, dat vluchtelingen in asielzoekerscentra helpt om zich voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Op dit moment ben ik nog steeds actief als contactpunt voor het Family Reunification project waar we familieleden van vluchtelingen die naar Nederland reizen voor gezinshereniging ondersteunen. En sinds eind 2016 werk ik aan het Relocation project, dat momenteel in z’n laatste fase zit. Binnen het Relocation project hebben we nauw samengewerkt met de Nederlandse overheid en onze collega’s in Athene en Rome om asielzoekers die vanuit Griekenland en Italië naar Nederland reizen te faciliteren onder het EU solidariteitsmechanisme dat effectief werd in de zomer van 2015.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

De gemiddelde werkdag varieert nogal. Meestal ben ik door middel van e-mail en telefoon aan het overleggen met collega’s over de hele wereld. Doel is er zeker van te zijn dat de migranten die we ondersteunen veilig in Nederland aankomen en dat onze projecten soepel verlopen. Voor het Family Reunification project heb ik regelmatig contact met collega’s in Ethiopië, Libië, Lebanon, Sudan en diverse andere landen. Voor het Relocation project was ik constant aan het corresponderen met collega’s in Rome en Athene. Zo ben ik dagelijks in contact met onze Nederlandse partners, zoals het COA, de IND en Vluchtelingenwerk Nederland.

Als toevoeging op de alledaagse operationele aspecten, hoort ook netwerken en het onderhouden van relaties met partnerorganisaties –groot en klein– bij het werk voor het IOM. Alle activiteiten bij het IOM bestaan uit projecten, wat betekent dat we constant uitkijken naar nieuwe partners en projectvoorstellen, bijvoorbeeld voor fondsen van de Europese Commissie.

Hoe is je huidige baan verbonden met je opleiding?

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe landen op elkaar reageren en ik was specifiek gefascineerd door vragen over eerlijkheid en verantwoordelijkheid tussen landen met bijvoorbeeld verschillende ontwikkelingsniveaus. De studie Internationale Relaties past hier goed bij en bovendien viel mijn tijd als masterstudent samen met de vluchtelingencrisis. Het groeiend aantal vluchtelingen en de Europese reactie hierop werden later het onderwerp van mijn masterscriptie.

Terwijl de situatie rondom het Middellandse zeegebied meer acuut werd in de loop van 2015, groeide mijn interesse in het onderwerp en na het behalen van mijn studie verhuisde ik naar Den Haag waar ik begon met werken als onderzoeksvrijwilliger voor het Process on Refugees and Migration. Eind 2015 was ik vrijwilliger bij een noodreceptiecenter van Vluchtelingenwerk Nederland in Den Haag. Zij helpen net aangekomen vluchtelingen met het aanvragen van gezinshereniging. Ik denk dat deze ervaring als vrijwilliger me heeft geholpen om een stage bij het IOM te krijgen en vervolgens projectassistent te worden.

Wat zijn uw ambities?

Voor nu zit ik op mijn plek bij het IOM in Den Haag, waar ik nog steeds veel leer en kan uitkijken naar nieuwe activiteiten en verantwoordelijkheden binnen ons altijd veranderende portfolio van activiteiten in 2018. Over een tijdje hoop ik mijn eerste internationale contacten, die ik heb opgedaan tijdens een uitwisseling in mijn bachelor en een stage in mijn master, uit te breiden. Of dit binnen of buiten het werk voor het IOM zal zijn weet ik niet, maar de regelmatig beschikbare mogelijkheden binnen het IOM om voor korte of langere termijn in het buitenland te werken zijn zeker aantrekkelijk.

Bottom line is dat ik betekenisvol werk wil blijven doen dat op een of andere manier bijdraagt aan het verbeteren van de levens van anderen en waar ik kan blijven werken met een geweldig team en kan blijven leren. Ik heb nooit een tienjarenplan gemaakt, maar ik weet zeker dat er vele interessante mogelijkheden op mijn pad komen.

Sander IJmker
Sander IJmker
Laatst gewijzigd:16 april 2018 13:12
printView this page in: English