Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenIntekenen

Intekenen bachelorvakken

Bachelor:

De intekenperiode in ProgRESSWWW, voor semester 2, loopt van 19 november 2018 t/m 7 december 2018

- Je kunt je voor maximaal 30 ECTS aanmelden per semester (voor de uitzonderlijke gevallen dat je toch meer dan 30 ECTS wil volgen, dien je contact op te nemen met je studieadviseur)

- Het intekenen voor werkgroepen verloopt via Nestor (van maandag 12 december t/m vrijdag 21 december 2018)

- Voor een aantal onderdelen (o.a. taalvaardigheidsvakken) verloopt de intekening op alternatieve wijze en in een afwijkende periode: check Progress, Ocasys en de Studentportal voor informatie omtrent afwijkende intekenperiodes van je opleiding

- Wanneer een vak vol is, word je automatisch op een wachtlijst geplaatst. Je wordt dan automatisch geplaatst wanneer er een plek beschikbaar komt. Je krijgt hier geen bericht van en zult Progress zelf in de gaten moeten houden of je geplaatst bent

- Als een verplicht vak vol is, dien je contact op te nemen met het secretariaat waar het vak onder valt

- Het is alleen toegestaan om derdejaars vakken te volgen wanneer een propedeutische fase is afgerond

- Het is alleen toegestaan om Mastervakken te volgen als je per 1 februari 2019 ingeschreven staat voor een Masteropleiding.

Let op: er is geen aparte tentamenintekening. Wij gaan er van uit dat je bij deelname aan het vak ook deelneemt aan de toetsing. Afmelden voor een vak kan tot en met de 2e collegeweek.

NB: wanneer je een vak niet volledig gaat volgen, maar alleen een tentamen of ander onderdeel moet herkansen, schrijf je dan ook in voor het vak in ProgressWWW. Dit kan alleen als dit in overleg met de docent/studieadviseur is afgesproken. Je hoeft je dan niet in te schrijven voor een werkgroep!

Laatst gewijzigd:14 november 2018 11:56
printView this page in: English