Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenIntekenen

Intekenen bachelorvakken

Bachelor:

De intekenperiode voor semester II in ProgRESSwww, voor bachelorvakken, loopt van maandag 20 november 2017 tot en met vrijdag 1 december 2017

- Je kunt je voor maximaal 30 ECTS aanmelden per semester (indien je uitzonderingsgewijs toch meer dan 30 ECTS wil volgen, dien je contact op te nemen met je studieadviseur, zie regeling)

- Het intekenen voor werkgroepen verloopt via Nestor van maandag 11 december tot en met vrijdag 22 december 2017.

- Voor een aantal onderdelen ( o.a. taalvaardigheidsvakken) verloopt de intekening op alternatieve wijze en in een afwijkende periode: check Progress, Ocasys en de Studentportal voor informatie omtrent afwijkende intekenperiodes van je opleiding

- Wanneer een vak vol is, word je automatisch op een wachtlijst geplaatst. Je wordt dan automatisch geplaatst wanneer er een plek beschikbaar komt. Je krijgt hier geen bericht van en zult Progress zelf in de gaten moeten houden of je geplaatst bent

- Als een verplicht vak vol is, dien je contact op te nemen met het secretariaat waar het vak onder valt

- Het is alleen toegestaan om derdejaars vakken te volgen wanneer een propedeutische fase is afgerond

- Moet je nog een minor oude stijl afronden? Kijk dan hier voor de overgangsregeling.

Let op: er is geen aparte tentamenintekening. Wij gaan er van uit dat je bij deelname aan het vak ook deelneemt aan de toetsing. Afmelden voor een vak kan tot en met de 2e collegeweek.

NB: wanneer je een vak niet volledig gaat volgen, maar alleen een tentamen of ander onderdeel moet herkansen, schrijf je dan ook in voor het vak in ProgressWWW. Stem dit af met je studieadviseur/docent. Je hoeft je dan niet in te schrijven voor een werkgroep!

Laatst gewijzigd:10 november 2017 14:16
printOok beschikbaar in het: English