Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenColloquium doctum

Regeling Colloquium Doctum Faculteit der Letteren RUG 2018-2019

Colloquium doctum
Heb je geen diploma dat toelating geeft tot de universitaire bacheloropleidingen van Letteren, én ben je minimaal 21 jaar op het moment dat je studie start, dan kan je in aanmerking komen voor toelating middels het colloquium doctum.

Het colloquium doctum bestaat uit het behalen van VWO-deelcertificaten in drie vakken. Welke vakken dat zijn, is afhankelijk van de opleiding die je wilt volgen (zie: Toelatingseisen).

Procedure en aanmelding
Om het colloquium doctum te mogen afleggen moet je 21 jaar of ouder zijn op het moment dat je je studie start. Je dient je zelf voor te bereiden op de examens en je ervoor aan te melden. De vereiste examens kunnen niet bij de Faculteit Letteren zelf worden afgelegd; onderaan deze pagina vind je meer informatie over de wijze waarop je de benodigde certificaten kan behalen.
Let op! De deadline voor deze examens verschilt en is vaak veel eerder dan de deadline van de aanmelding voor de opleiding in Studielink.

Aanmelding
1. Meld je vóór 1 mei aan via Studielink. Geef daarbij geen vooropleiding op.
2. Stuur de volgende documenten op naar Bureau Studentzaken, of geef ze af bij de balie:

•kopie van je id-kaart
•kopieën van eventueel behaalde diploma's + cijferlijsten
•kopieën van eventueel behaalde deelcertificaten vwo

Als je op het moment van aanmelding nog niet alle benodigde deelcertificaten hebt behaald, dan kun je die zodra je ze hebt behaald toesturen.

De balie van Bureau Studentzaken vind je op de 1e verdieping van het Harmoniegebouw, Oude Kijk in 't Jatstraat 26. Kijk voor de (actuele) openingstijden op de website.

Mailadres: bsz.let@rug.nl
Postadres: Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Letteren, Bureau Studentzaken (ColDoc)
Postbus 716
9700 AS Groningen

Toelating
De colloquium doctum commissie van de Faculteit zal een besluit nemen over je toelating. Beschik je over alle benodigde deelcertificaten en voldoe je dus aan de toelatingseisen, dan maakt de Faculteit der Letteren een beschikking, een formeel besluit namens het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, dat je recht geeft om te starten met de opleiding waarvoor je het colloquium doctum hebt afgelegd. Als je aan alle overige voorwaarden van inschrijving voldoet, zoals het hebben betaald van het collegegeld, dan wordt de aanmelding door de Centrale Studentenadministratie (CSA) in een inschrijving omgezet.

Let op: De opleiding ‘International Relations and International Organization' kent een selectieprocedure. Het succesvol afronden van het colloquium doctum betekent niet dat je automatisch tot de opleiding toegelaten wordt. Alle kandidaten dienen ook de aanmeldprocedure voor deze opleiding te doorlopen.

Deadline: 1 mei
De deadline voor aanmelding via Studielink is 1 mei 2019. Dit houdt overigens niet in dat je (eventuele) toelatingsexamens voor deze datum moet hebben afgerond. Stuur aanvullende documenten dan wel zo snel mogelijk nadat je ze ontvangen hebt naar bsz.let@rug.nl. De documenten moeten uiterlijk 31 augustus in ons bezit zijn.

VWO-Deelcertificaten of Staatsexamen
VWO-deelcertificaten kun je behalen aan een instelling voor middelbaar onderwijs voor het betreffende vak. In de regio Groningen kunnen deze certificaten ook gehaald worden bij het Alfa College of Luzac College; of het kan via afstandsonderwijs bij bijvoorbeeld LOI, NTI of NHA.

Je kunt ook Staatsexamen doen, houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot en met 31 december 2018 kunt aanmelden.

Over Staatsexamens op Rijksoverheid.nl
Aanmelden Staatsexamens bij DUO

Hoger opgeleide anderstaligen kunnen een voorbereidend jaar volgen bij het Alfacollege; dit jaar is vooral geschikt voor asielzoekers en vluchtelingen. Kennis van de Nederlandse taal op NT2/Cito 3 niveau is een verplichte ingangseis.

Op grond van bepaalde examens en/of vooropleidingen kun je vrijstelling krijgen van één of meerdere deelcertificaten. Wil je weten of je recht hebt op vrijstelling voordat je je inschrijft voor een staatsexamen, vraag dit dan vóór 12 december aan de Colloquium doctum commissie via bsz.let@rug.nl. Mocht het antwoord negatief zijn, dan heb je nog tot eind december om je in te schrijven voor een staatsexamen.

Laatst gewijzigd:22 januari 2019 11:07