Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenAfspraak studieadviseur

Media Studies

Wie is de studieadviseur bij de opleiding Media Studies?

Bachelor Media Studies:
E.M. (Erika) Kastelein
studyadvicemediastudies@rug.nl

Master Media Studies (tracks Journalistiek / Journalism):
E.M. (Erika) Kastelein
mastermediastudies@rug.nl

Maak een afspraak met de studieadviseur via: mediastudies.youcanbook.me

Waarvoor kun je terecht bij de studieadviseur van Media Studies?
Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten voor alle zaken die met de studie te maken hebben. De studieadviseur kan zo nodig doorverwijzen naar andere instanties.

Voor vragen over de onderstaande onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseur:

  • studievertraging
  • studievoortgang
  • studieplanning
  • studiekeuze en overstappen van of naar een andere studie
  • speciale voorzieningen en functiebeperking
  • afwijkende tentamenregelingen
  • toelating op grond van een buitenlands diploma
  • voorlichting
  • persoonlijke omstandigheden
Laatst gewijzigd:20 augustus 2018 13:30
printView this page in: English