Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of ArtsOrganizationServices and facilitiesStudent AffairsAppointment Study Advisor

Educatieve Master

Wie is de studieadviseur bij de opleiding Educatieve Master (Frans, Duits, Engels en Spaans)
drs. M. (Michelle) de Jong
Kamer Letteren: 1315.0189
Kamer GMW: 2212.007

Waarvoor kun je terecht bij de studieadviseur van Educatieve Master (Frans, Duits, Engels en Spaans)?
Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten voor alle zaken die met de studie te maken hebben. De studieadviseur kan zo nodig doorverwijzen naar andere instanties.

Voor vragen over de onderstaande onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseur:

  • studievertraging
  • studievoortgang
  • studieplanning
  • studiekeuze en overstappen van of naar een andere studie
  • speciale voorzieningen en functiebeperking
  • afwijkende tentamenregelingen
  • toelating op grond van een buitenlands diploma
  • voorlichting
  • persoonlijke omstandigheden
Hoe maak ik een afspraak met de studieadviseurs?
1. Neem contact op via:
michelle.de.jong@rug.nl
+31(0)50-3635953 (Letteren)
+31(0)50-3637048 (GMW)

Voor vragen of opmerkingen over andere onderwerpen kun je terecht op Vraag en Antwoord.

Laatst gewijzigd:21 september 2018 12:22