Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFacultaire adviesorganen

Facultair Overlegorgaan Onderwijsbeleid (FOO)

Het FOO adviseert het Faculteitsbestuur en in voorkomende gevallen de onderwijsdirecteur in zaken die het facultair onderwijsbeleid betreffen. De WP-leden worden voorgedragen vanuit de afdelingsbesturen die verantwoordelijkheid dragen op het niveau van de uitvoering en inhoud van het onderwijs.

De leden van het FOO worden benoemd door het Faculteitsbestuur. De zittingstermijn voor leden is 2 jaar voor wp-leden en 1 jaar voor studentleden.

Aantal leden: 10, waarvan 4 studenten+ 1 promovendus.

Samenstelling

Portefeuillehouder Onderwijs in het Faculteitsbestuur en tevens voorzitter van de FOO is prof. dr. D.C.M. Raemaekers. Als secretaris treedt op de beleidsmedewerker Onderwijs, drs. F. Hemelaar.

wp-leden :

student-leden :

Reglement van orde (Ned.)

Reglement van orde (Eng.)

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 13:00