Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFacultaire adviesorganen

Facultaire adviesorganen

De faculteit kent de volgende facultaire adviesorganen:

De leden van de expertisegroepen en het FOO worden benoemd door het Faculteitsbestuur. De zittingstermijn voor leden van deze organen is 2 jaar voor wp-leden en 1 jaar voor studentleden.

De AOO wordt gevormd door de wetenschappelijk directeuren en voorzitters van de adviesraden van de onderzoekinstituten van de faculteit.  

Facultair Overlegorgaan Onderwijsbeleid (FOO)

Het FOO adviseert het Faculteitsbestuur en in voorkomende gevallen de onderwijsdirecteur in zaken die het facultair onderwijsbeleid betreffen.

Aantal leden: 10, waarvan 5 studenten.

Facultaire Expertisegroep Wetenschappelijke Informatie

De EWI richt zich op collectievormingsprofielen, approval plans of vergelijkbare instrumenten die voor de collectievorming in ontwikkeling zijn, ter ondersteuning van de in de Faculteit der Letteren beoefende disciplines.

Aantal leden: maximaal 12, waarvan 1 student.

Facultaire Expertisegroep Informatie Technologie

De FEIT adviseert het bestuur over IT-beheer, interne informatievoorziening, de inzet van ICT in onderwijs en onderzoek en kwaliteitszorg. De rol van deze expertisegroep is vooral beleidsadviserend en beleidsvoorbereidend van aard.

Aantal leden: maximaal 8, waarvan 1 student.

Adviesorgaan voor het Onderzoek

Dit adviesorgaan adviseert het bestuur over beleidsaangelegenheden betreffende het onderzoek van de faculteit.

Laatst gewijzigd:25 april 2018 13:25
printOok beschikbaar in het: English