Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissies

Toelatingscommissies

Plaats in de organisatie

De toelating van studenten tot de studieprogramma's is een verantwoordelijkheid van de Afdelingsbesturen. Het Afdelingsbestuur stelt voor de uitvoering van deze verantwoordelijkheid een subcommissie samen.

Samenstelling

De toelatingscommissie bestaat uit drie leden. De leden van de toelatingscommissies kunnen geen deel uitmaken van (een van) de Examencommissie(s); leden van het Afdelingsbestuur wel. De voorzitter is altijd een hoogleraar of UHD.

Benoeming

De leden van de toelatingscommissie worden voor twee jaar benoemd door het Faculteitsbestuur. De benoemingstermijn loopt gelijk met het academisch jaar.

Taken en verantwoordelijkheden

De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor de toelating van studenten tot de studieprogramma's.

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18
printOok beschikbaar in het: English