Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesOpleidingscommissies

Wat doet de OC?

De opleidingscommissie (OC) is dé plek waar je terecht kunt met op- en aanmerkingen, klachten of wensen die betrekking hebben op jouw opleiding!

Elke studie heeft een opleidingscommissie (OC). In deze commissie komen studenten en docenten samen om allerlei aangelegenheden binnen de opleiding te bespreken. Binnen de OC worden bijvoorbeeld de vakevaluaties besproken; er wordt meegedacht over lange termijn beleid; of de leden kunnen discussiëren over de inhoud van het curriculum. Jij kunt natuurlijk ook zelf naar de OC stappen als je problemen of opmerkingen hebt over een vak, bijvoorbeeld als er irreële toelatingseisen voor een vak gelden;als vakken niet goed op elkaar aan lijken te sluiten; of als je denkt dat bepaalde punten binnen een vak voor verbetering vatbaar zijn.

De studentleden van de OC van jouw opleiding zitten er om jou te vertegenwoordigen. Zij zijn jouw aanspreekpunt, en bij hen kun je terecht als je je mening over de opleiding wilt laten horen. Wil je met ons in contact komen, mail dan naar ocibio@rug.nl of stuur via deze website een bericht (linkermenu: contact)

De belangrijkste taken van de OC zijn:

Beoordelen van de vakken nadat deze door de studenten zijn geëvalueerd

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de organen binnen de opleiding

De kwaliteit van het onderwijs behouden en verbeteren

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18