Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesOpleidingscommissiesFacultaire studentenaangelegenheden

Verkiezing Docent van het Jaar Letteren

Elk jaar vindt op de Faculteit der Letteren de verkiezing Docent van het Jaar plaats. De organisatie van deze verkiezing ligt in handen van Network of Arts, een overkoepeld orgaan voor de actieve Letterenstudent dat bestuurd wordt door drie studenten (onder wie de student-adviseur van het Faculteitsbestuur).

De procedure voor deze verkiezing is als volgt. In het voorjaar vraagt het bestuur van Network of Arts aan alle studentgeledingen van de opleidingscommissies aan de Faculteit der Letteren om een docent voor te dragen door middel van het schrijven van een voordracht. De door de RUG vastgestelde criteria dienen hierbij als leidraad. In het nieuwe collegejaar bezoekt het bestuur van Network of Arts colleges van de voorgedragen docenten, waarna zij vier finalisten selecteren. De facultaire verkiezing vindt doorgaans plaats in november. Tijdens deze verkiezing verzorgen alle finalisten een minicollege van 10 minuten over hun vakgebied. Na afloop hebben het publiek en de jury de gelegenheid om vragen te stellen. De jury, bestaande uit twee docenten en twee studenten, beslist uiteindelijk wie gekozen wordt tot Docent van het Jaar Letteren. De winnaar van de verkiezing vertegenwoordigt de Faculteit der Letteren tijdens de universitaire verkiezing Docent van het Jaar, die plaatsvindt in januari.
Laatst gewijzigd:16 december 2016 12:08