Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesOpleidingscommissies

Opleidingscommissie

Europese talen en culturen

De opleidingscommissie (OC) is één van de bestuursorganen van de Faculteit der Letteren. De onderwijszaken van een opleiding staan op de agenda. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten van de betreffende opleiding. De OC van Europese talen en culturen heeft 12 zetels.

De leden van de OC ETC komen uit de OC's van de deelnemende opleidingen.

Docentleden

Studentleden

Reglement van Orde

Laatst gewijzigd:03 november 2017 14:11
printOok beschikbaar in het: English