Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesOnderwijs- en examenregelingen 2015-2016

Bacheloropleidingen

De Onderwijs- en Examenregelingen bestaan uit deel A, een algemeen deel, geldend voor alle bacheloropleidingen binnen de Faculteit der Letteren en uit deel B, een opleidingsspecifiek deel voor elk van de opleidingen apart.

Deel A van de OER 2015- 2016 voor alle bacheloropleidingen.

American Studies/ deel B

- Scriptiereglement AS

- Toetsplan AS

Archeologie/ deel B

- Toetsplan Archeologie

- Scriptiereglement Archeologie

Communicatie- en Informatiewetenschappen/ deel B

- Toetsplan CIW

- Scriptiereglement CIW

English Language and Culture/ deel B

- Toetsplan ELC

- Scriptiereglement ELC

Europese Talen en Culturen/ deel B

- Toetsplan ETC

- Scriptiereglement ETC

- Buitenlandnotitie

Geschiedenis / deel B

- Toetsplan Geschiedenis

- Scriptiereglement Geschiedenis

Griekse Taal en Cultuur/ deel B

- Toetsplan GLTC

- Scriptiereglement GLTC

In ternationale Betrekkingen en Internationale Organisatie/ deel B

- Toetsplan IBIO

- Scriptiereglement IBIO

Informatiekunde/ deel B

- Toetsplan IK

- Scriptiereglement IK

Kunsten, Cultuur en Media/ deel B

- Toetsplan KCM

- Scriptieregelement KCM

Kunstgeschiedenis/ deel B

- Toetsplan Kunstgeschiedenis

- Scriptiereglement Kunstgeschiedenis -Architectuur & Stedenbouw

- Scriptieregelement Kunstgeschiedenis - Oude Kunst

Media Studies/ deel B

- Toetsplan M&C

- Scriptiereglement M&C

Midden-Oosten Studies/ deel B

- Toetsplan MOS

- Scriptiereglement MOS

Minorities and Multilingualism / deel B

- Toetsplan M&M

- Scriptieregelement M&M

Nederlandse Taal en Cultuur/ deel B

- Toetsplan NTC

- Scriptiereglement NTC

Taalwetenschap/ deel B

- Toetsplan TW

- Scriptiereglement TW

Laatst gewijzigd:29 november 2017 18:08
printOok beschikbaar in het: English