Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

Zittingsjaar 2012-2013

De stukken liggen ter inzage in de Letterenbibliotheek. Mocht u vragen, op- en/of aanmerkingen hebben bij de agenda of stukken, dan kunt u zich wenden tot uw vertegenwoordiger in de Faculteitsraad.

Hier vindt u de agenda's en notulen.

21-09-2012 (begrotingsvergadering) agenda verslag
30-11-2012 agenda verslag
11-01-2013 (besloten)
22-02-2013 agenda verslag
21-05-2013 agenda verslag
26-04-2013 agenda verslag
07-06-2013 agenda verslag

Laatst gewijzigd:25 april 2018 14:29