Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

Overlegvergadering FR-Fb 30 november 2012

1.      

Opening en vaststelling agenda

2.      

Verslag van de overlegvergadering gehouden op 3 maart 2012

bijlagen:

-     aangepast concept-verslag

-     notitie van het Presidium (o.v.)

Vaststelling

FR-12-VI-2.1

FR-12-VI-2.2

3.      

Mededelingen

-       schriftelijke mededelingen

-       besluitenlijsten 4-9-2012 t/m 13-11-2012

-       notitie Prestatieafspraken

-       brief d.d. 8-11-2012 inzake Vacatiegelden 2012-2013

-       mondelinge mededelingen

-     voortgang DGW: Masterlanguage en Vakdidactiek              

FR-12-VI-3.1

FR-12-VI-3.2

FR-12-VI-3.3

4.      

Onderwijsprogramma’s

bijlagen:

-       voorstel Ma Journalistiek

-       Ba Minorities and Multilingualism into the Frysian laboratory

Vaststelling

FR-12-VI-4.1

FR-12-VI-4.2

5.      

Bestuurlijk Overleg CvB

a. Innovatieplannen en prestatieafspraken

b. Stand van zaken bezuinigingen en begroting

Bespreking

FR-12-VI-3.2

6.      

OERen

Bijlagen:

-     overzicht s.v.z. OERen

-     notitie (o.v.)

Vaststelling

FR-12-VI-6.1

FR-12-VI-6.2

7.      

W.v.t.t.k.

8.    

Rondvraag

9.      

Sluiting

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 12:56