Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

FR-vergadering 21 september 2012

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2.

Verslag van de overlegvergadering gehouden op 6 juli 2012 (vaststelling)

bijlagen:

 • concept-verslag (FR-12-V-2.1)
 • notitie van het Presidium (o.v.)
3.

Ingekomen stukken (bespreking)

bijlagen:

 • besluitenlijsten Fb 29-5 -2012 t/m 29-8-2012 (FR-12-V-3.1)
4.

Meerjarenbegroting 2013 (vaststelling)

bijlage:

 • meerjarenbegroting 2013 (FR-12-V-4.1)
5.

Arbo en Milieu 2012-2013 (vaststelling)

bijlage:

 • voortgangsplan (FR-12-V-5.1)
6. OERen (vaststelling)

bijlagen:

 • OER NOHA (FR-12-V-6.1)
 • OER Ma CIW (FR-12-V-6.2)
 • OER Ba ETC (FR-12-V-6.3)
 • OER Ma IBIO (FR-12-V-6.4)
 • notitie Faculteitsbestuur (FR-12-V-6.5)
7.

Ma-programma American Studies (vaststelling)

bijlagen:

 • notitie Faculteitsbestuur (FR-12-V-7.1)
8. Oost-Azië Centrum (bespreking)

bijlagen:

 • beleidsstuk oprichting Oost-Azië Centrum (FR-12-V-8.1)
9. Voortgang DGW
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12 Sluiting

Concept-verslag

Vastgesteld verslag

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18