Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

FR-vergadering 9-12-2011

Agenda

1.

Opening en vaststelling agenda
2.

Verslag van de overlegvergadering gehouden op 16 september 2011 (Vaststelling)

bijlagen:

3.

Mededelingen

- Schriftelijke mededelingen

- Mondelinge mededelingen

4.

Personeelsbeleid

bijlagen:

5.

Voortgang Ba-talenopleidingen (Mondeling)

bijlagen:

  • brief van Fb aan AB’s en OC’s incl. Nota Opzet en inrichting Bacheloropleiding ETC (L11.01664) (FR-11-V-5.1)
  • brief van Fb aan AB’s en OC’s inzake s.v.z. Brede Bachelor (L11.01959)( FR-11-V-5.2)
6.

Voortgang Ma-labels (Mondeling)

7.

Voortgang DGW (Mondeling)

bijlagen:

  • brief aan Regieorgaan GW inzake extra gelden (L11.01889) (FR-11-V-7.1)
8.

Verslag Bestuurlijk Overleg, incl. financiën (Mondeling)

bijlagen:

9.

Kwaliteitszorg (Mondeling)

bijlagen:

10.

W.v.t.t.k.

11.

Rondvraag
12.

Sluiting

Concept-verslag

Vastgesteld verslag

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18