Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

FR-vergadering 6 juli 2012

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2.

Verslag van de overlegvergadering gehouden op 1 juni 2012 (vaststelling)

bijlagen:

  • concept-verslag (FR-12-IV-2.1)
  • notitie van het Presidium (o.v.) (FR-12-IV-2.2)
3. Update financiële situatie faculteit (bespreking)

bijlagen:

  • bijgestelde begroting (FR-12-IV-3.1)
  • concept-innovatieplannen (FR-12-IV-3.2)
4. Examencommissies Nieuwe Stijl (bespreking)

bijlagen:

  • beleidsnota Onderwijsinstituut + brief aan AB’s en EC’s (FR-12-IV-4.1)
5. W.v.t.t.k.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Concept-verslag

Vastgesteld verslag

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18