Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

FR-vergadering 30-3-2012

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2.

Verslag van de overlegvergadering gehouden op 17 februari 2012 (vaststelling)

bijlagen:

-concept-verslag (FR-12-II-2.1)

-notitie van het Presidium (o.v.) (FR-12-II-2.2)

3. Mededelingen

- schriftelijke mededelingen

- besluitenlijsten 7-2-2012 t/m 20-3-2012 (FR-12-II-3.1)

-L12.00310: e-mail aan vz FR inzake docent-promovendi (FR-12-II-3.2)

-jaarverslag SBL (FR-12-II-3.3)

- mondelinge mededelingen

4. Brede Bachelor ETC (bespreking)

bijlagen:

- accreditatie-aanvraag (o.v.) (FR-12-II-4.1)

5.

Verslag onderzoekbijeenkomst 27-1-2012 (bespreking)

bijlagen:

- verslag (FR-12-II-5.1)

6. Visiestuk Naar een duurzame en compacte faculteit (bespreking)

bijlagen:

- visiestuk (FR-12-II-6.1)

- errata (FR-12-II-6.2)

7. Programmawijzigingen (bespreking)

bijlagen:

- Kunstgeschiedenis (FR-12-II-7.1)

- CIW: Bachelor en Master (L12.00348) (FR-12-II-7.2)

- Oudheidstudies: Master (L12.00270) (FR-12-II-7.3)

8. Entreevoorwaarden (bespreking)

bijlagen:

- notitie Alpha (FR-12-II-8.1 + bijlagen FR-12-II-8.1a)

9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Vastgesteld verslag

Laatst gewijzigd:25 april 2018 14:36