Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

FR-vergadering 1-6-2012

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2.

Verslag van de overlegvergadering gehouden op 30 maart 2012 (vaststelling)

bijlagen:

-concept-verslag (FR-12-III-2.1)

-notitie van het Presidium (o.v.) (FR-12-III-2.2)

3. Mededelingen (bespreking)

- schriftelijke mededelingen

- besluitenlijsten 27-3-2012 t/m 22-5-2012 (FR-12-III-3.1)

- mondelinge mededelingen

4.

Wijzigingen Onderwijsprogramma’s (advisering)

bijlagen:

- voorstel Ba Engels (FR-12-III-4.1)

- voorstel Ma Engels (FR-12-III-4.2)

- voorstel Ma Theoretical and Descriptive Linguistics (TDL) (FR-12-III-4.3)

5.

Career Services Letteren (bespreking)

bijlagen:

-projectbeschrijving d.d. maart 2012 (FR-12-III-5.1)

-samenvatting projectplannen CS (FR-12-III-5.2)

-notitie van het Faculteitsbestuur (FR-12-III-5.3)

6. Verslag onderzoekbijeenkomst (bespreking)

bijlagen:

-verslag (FR-12-III-6.1)

-notitie Faculteitsbestuur (FR-12-III-6.2)

7.

Vergaderschema 2012-2013 (vaststelling)

bijlage:

-concept-schema (FR-12-III-7.1)

8. Bezuinigingen (bespreking)
9.

Bibliotheekplannen (advisering)

bijlagen:

-voorstellen UB d.d. 20-3-2012 (FR-12-III-9.1)

-aanvulling d.d. 29-3-2012 (FR-12-III-9.2)

10. Accreditatie ETC (bespreking)

bijlagen:

-notitie Faculteitsbestuur (FR-12-III-10.1)

-accreditatieaanvraag (FR-12-III-10.2)

11. Oost-Azië plannen (bespreking)

bijlage:

-notitie Faculteitsbestuur (FR-12-III-11.1)

-notitie opzet (FR-12-III-11.2)

12. Evaluaties (bespreking)

bijlage:

-notitie Faculteitsraad (FR-12-III-12.1)
13. Studeren in het Buitenland (bespreking)

bijlage:

-notitie Alpha (FR-12-III-13.1)

14. W.v.t.t.k.
15. Rondvraag
16. Sluiting

Vastgesteld verslag

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 12:57