Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsbestuur

Faculteitsbestuur

Over het Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur (Fb) is belast met de integrale verantwoordelijkheid voor het bestuur en beheer van de faculteit en met het toezicht op de kwaliteit van (de uitvoering van) het onderwijs en het onderzoek. Het Fb stelt de begrotingen vast en verdeelt de beschikbare formatie.

Het Faculteitsbestuur bestaat uit drie leden, benoemd door het College van Bestuur:

  • voorzitter (decaan, ph Onderzoek; benoemingstermijn: 4 jaar)
  • lid (ph Middelen; benoemingstermijn: 5 jaar)
  • lid (vice-decaan, ph Onderwijs; benoemingstermijn: 3 jaar)

en een toegevoegd lid:

  • student-adviseur (benoemingstermijn: 1 jaar)

Overleg

De vergaderingen van het Faculteitsbestuur zijn niet openbaar. Het Faculteitsbestuur brengt na elke vergadering een overzicht van behandelde onderwerpen en genomen besluiten ter kennis van de Faculteitsraad, de directeur van het onderwijsinstituut en de directeuren van de onderzoekinstituten, tenzij belangen van de universiteit of van betrokkene(n) zich hiertegen verzetten.

Huidige samenstelling Faculteitsbestuur

Secretaris: drs M.C. Schunselaar

Emailadres: facultyboard.arts@rug.nl

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 12:57
printOok beschikbaar in het: English