Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsbestuur

Student-adviseur

Faculteitsbestuur - Faculteit der Letteren

Rico Tjepkema is dit collegejaar student-adviseur in het Bestuur van de Faculteit der Letteren. De student-adviseur behartigt de belangen van studenten door middel van een adviserende stem in de wekelijkse vergadering van het Faculteitsbestuur.

Binnen de faculteit onderhoudt hij contact met de Faculteitsraad, de verschillende medezeggenschapsorganen en studieverenigingen. Universiteitsbreed houdt de student-adviseur een vinger aan de pols door contact met de Universiteitsraad, verder heeft hij zitting in het faculteitsbestuurdersoverleg. Tot slot is de student-adviseur op de hoogte van landelijke ontwikkelingen via het landelijk overleg studentleden taal- en letterkunde (SLG).

Voor suggesties, vragen of klachten omtrent facultaire zaken kunnen studenten altijd contact opnemen met de student-adviseur.

Ben je geïnteresseerd in deze of een andere medezeggenschapsfunctie, neem dan ook contact op via: studentadviseur.fdl@rug.nl

Laatst gewijzigd:05 september 2018 11:38