Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesExamencommissiesNieuwe stijl

Examencommissie Nederlands, Taal, Communicatie en Informatie

Samenstelling

Contact

examencommissie.ntci@rug.nl

Regels en Richtlijnen

R&R 2017-2018

Vergaderingen

dinsdag 4 december 10.00 - 12.00  (deadline aanleveren verzoeken maandag 26 november 9.00)

dinsdag 8 januari 10.00 - 12.00  (deadline aanleveren verzoeken dinsdag 2 januari 9.00)

dinsdag 29 januari 10.00 - 12.00  (deadline aanleveren verzoeken maandag 21 januari 9.00)

Verzoeken

  • De Examencommissie beoordeelt verzoeken waarin een student wil afwijken van de eisen van een BA- of MA-programma. Op deze site vind je webformulieren waarmee je een verzoek aan de Examencommissie kunt doen. Voor de volgende zaken is toestemming van de Examencommissie nodig: vrije ruimte; vrijstelling; wijziging BA- of MA-programma; minor(onderdelen) vervangen; buitenlandse studiepunten; extra kans; toelating tot 3e jaar zonder propedeuse.
    Stuur je verzoek in via één van de onderstaande digitale verzoekformulieren.
  • De Examencommissie geeft geen advies of informatie, daarvoor kun je terecht bij de studieadviseur.
  • Verzoeken dienen ruim v an tevoren te worden ingediend om op de eerstvolgende vergadering behandeld te kunnen worden. De vergaderdata (en deadlines voor indienen) voor studiejaar 2017-2018 zijn:
    • Dinsdag 17 juli (deadline aanleveren verzoeken dinsdag 10 juli 9.00 uur)

Vrije ruimte

Elke student moet alle onderdelen die hij/zij opneemt in zijn/haar vrije ruimte van 30 ECTS voorleggen aan de Examencommissie. Voorwaarden: WO vakken op alle niveaus mogen, HBO-vakken mogen mits post-propedeutisch, vakken van binnen en buiten de Faculteit Letteren, gespreid over maximaal 3 wetenschapsgebieden, maximaal 20 punten op universitair propedeuseniveau.

Let op! Je vraagt je vrije ruimte-vakken pas aan als je je complete lijst van 30 ECTS hebt bepaald; dus niet aparte aanvragen voor individuele vakken.

Vrije ruimte vraag je aan met dit webformulier.

Vrijstelling

In sommige gevallen kun je vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken in je programma. Bijvoorbeeld als je tijdens een eerdere studie aan een universiteit of HBO een vak met vergelijkbare inhoud hebt gehaald, of op basis van werkervaring over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Je moet bewijzen bijvoegen van elders behaalde onderdelen d.m.v. een gewaarmerkte cijferlijst.

Vrijstelling vraag je aan met dit webformulier.

Wijziging BA of MA-programma

In bepaalde gevallen mag je wijzigingen aanbrengen in je BA- of MA-programma, door verplichte of keuzeonderdelen te vervangen door andere vakken. Bijvoorbeeld als je in het buitenland een inhoudelijk vergelijkbaar vak hebt gedaan. Overleg eerst met je studieadviseur.

Wijziging van je programma vraag je aan met dit webformulier.

Minor (onderdelen) vervangen

Voor de opleidingsgebonden minoren heb je geen toestemming nodig en hoef je geen formulier in te zenden. In twee gevallen vraag je toestemming aan de Examencommissie:

1) Als je een onderdeel in een vast minorprogramma wilt wijzigen. Bijvoorbeeld omdat je een andere vreemde taal wilt volgen dan in het standaardpakket is opgenomen.

2) Als je een individuele minor wilt samenstellen. Bijvoorbeeld een pakket aan vakken van een andere faculteit. Dit pakket moet samenhang vertonen en moet passen binnen je majorprogramma. Motiveer je vervangende minorkeuze. Overleg eerst met je studieadviseur.

Minorwijzigingen vraag je aan met dit webformulier.

Buitenlandse studiepunten

Als je tijdens je bachelor in het buitenland hebt gestudeerd, dan moet je toestemming vragen om de studiepunten die je in het buitenland hebt behaald, te laten opnemen op je cijferlijst en de buitenlandse cijfers te laten converteren naar het Nederlandse systeem.

Opname van buitenlandvakken vraag je aan met dit webformulier.

Extra hertentamen

Wanneer je alle onderdelen van het Bachelor-examen hebt afgerond, met uitzondering van één studieonderdeel (5 of 10 ects), kun je de examencommissie verzoeken om een extra toetskans van dat onderdeel. Eventuele toekenning is een gunst: Het Onderwijs- en Examenreglement 2016-2017 (OER) geeft aan dat studenten tweemaal per studiejaar in de gelegenheid zijn om een tentamen van een bepaald onderdeel af te leggen (artikel 7.2.1).

Een extra hertentamen vraag je aan met dit webformulier.

Overige verzoeken

Voor alle overige verzoeken gebruik je dit webformulier.

Laatst gewijzigd:21 november 2018 15:18
printView this page in: English